Historical sociology in the period of globalization

395
2
Article(UKR)(.pdf)

The author analyzes historical sociology in the period of globalization and shows the basic conceptual moments and the problems of the discourse of historical sociology. Historical sociology is presented as a sociological interpretation of the global social world.

 1. Marten, D., Metszher, Zh.-L., Pier, F. (2005). Sotsiolohiia hlobalizatsii. Kyiv: Vydavnychyi dim KM Akademiia [in Ukrainian]

 2. Delyagin, M.G. (2003). Mirovoi krizis: Obshchaya teoriya globalizatsii. Moskva: Infra-M [in Russian]

 3. Boichenko, I.V. (2000). Filosofiia istorii. Kyiv: Tovarystvo Znannia [in Ukrainian]

 4. Bashler, Zh. (2005). Narys zahalnoi istorii. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian]

 5. Makieiev, S. (2001). Klasovyi analiz u suchasnii sotsiolohii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 6 [in Ukrainian]

 6. Istoricheskaya sotsiologiya: opyt i perspektivy. (2005). Socis – Sociological Studies, 1, 41 [in Russian]

 7. Alsted, Ya. (2005). Istoricheskaya sotsiologiya – zachem i kak? Socis – Sociological Studies, 5 [in Russian]

 8. Pushkareva, N. (2004). Predmet i metody izucheniya istorii povsednevnosti. Etnograficheskoe obozrenie, 5 [in Russian]

 9. Istoricheskaya sotsiologiya: opyt i perspektivy. (2005). Socis – Sociological Studies, 1 [in Russian]

 10. Afanasev, V. (2005). Istoricheskaya sotsiologiya Danilevskogo, Shpenglera i Sorokina. Socis – Sociological Studies, 5, 129 [in Russian]

 11. Kocka, Jurgen. (2006). Sozialgeschichte im Zeitalter der Globalisierung. Merkur. Deutsche Zeitschrift f r europ isches Denken, 4, 315.

 12. Ionin, L.G. (2000). Sotsiologiya kultury: put v trete tysyacheletie. Moskva: Vagrius [in Russian]

 13. Panarin, A.S. (2000). Iskushenie globalizmom. Moskva: Russkii natsionalnyi fond [in Russian]

 14. Trofimova, E.I. (1999). Stilevye reministsentsii v russkom postmodernizme 90-kh godov. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 4, 184 [in Russian]

 15. Popper, K. (1994). Zlydennist istorytsyzmu. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 16. Markuze, G. (1996). Odnomernyi chelovek. Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl, 116 [in Russian]

 17. Neklessa, A. (1999). Konets tsivilizatsii ili konflikt istorii. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 3, 29 [in Russian]

 18. Vainshtein, G. (2003). Informatsionnaya revolyutsiya i demokratiya: ozhidaniya i realnost. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 7, 27 [in Russian]

 19. Sobolievska, M.O. (2003). Kontseptsiia poststrukturalistskoho syntezu P. Burdie. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka [in Ukrainian]

 20. Bell, D. (2001). Vozobnovlenie istorii v novom stoletii. Voprosy filosofii, 5, 25 [in Russian]

Full text