Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mechanism of the transformation of socio-normative regulators and the shadowing of the social relations

390
1
Article(UKR)(.pdf)

In the article at the theoretical level action of social institutes, social norms and social values in a transitive society is described. Shadow public relations caused socio normative changes, change of regulators of social relations.

 1. Volovich, V.I. (Ed.). (1990). Sotsiologicheskii spravochnik. Kiev [in Russian]

 2. Tadevosyan, E.V. (1996). Slovar-spravochnik po sotsiologii i politologii. Moskva [in Russian]

 3. Osipov, G.V. (1995). Entsiklopedicheskii sotsiologicheskii slovar. Moskva [in Russian]

 4. Davydov, Yu.N., Kovaleva, M.S., Filippov, A.F. (Eds.). (1990). Sovremennaya zapadnaya sotsiologiya. Moskva [in Russian]

 5. Luman, N. (1989). Socialnye sistemy: Ocherk obshhei teorii. In Zapadnaya teoreticheskaya sociologiya 80-h godov. Referativnii sbornik [in Russian]

 6. Luman, N. (1994). Soziale System: Grundriss einer allgemeinen Theorie – 4. Aufl. – Frankfurt am Mein.

 7. Sarkisyan, S.A., Golovanov, L.V. (1975). Prognozirovanie razvitiya bolshikh sistem. Moskva [in Russian]

 8. Osipov, G.V. (1990). Sotsiologiya i sotsializm. Moskva [in Russian]

 9. Parsons, T. (1951). The Social System. New York.

 10. Buivolov, B.A. (1973). Sotsialnyi kontrol i ego vozdeistvie na povedenie lichnosti. Kiev [in Russian]

 11. Bobneva, M.I. (1975). Sotsialnye normy kak obekt psikhologicheskogo issledovaniya. In Metodologicheskie problemy sotsialnoi psikhologii. Moskva [in Russian]

 12. Veber, M. (1986). Izbrannye proizvedeniya. Moskvа [in Russian]

 13. Kudryavtsev, V.N. (1980). Yuridicheskie normy i fakticheskoe povedenie. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 2 [in Russian]

 14. Yadov, V.A. (1975). O dispozitsionnoi regulyatsii sotsialnogo povedeniya lichnosti. In Metodologicheskie problemy sotsialnoi psikhologii. Moskva [in Russian]

 15. Lapin, N.I., Belyaeva, L.A., Naumova, N.F., Zdravomyslov, A.G. (1996). Dinamika tsennostei naseleniya reformiruemoi Rossii. Moskva [in Russian]

 16. Inshakov, S.I. (1997). Zarubezhnaya kriminologiya. Moskva [in Russian]

 17. Dyurkgeim, E. (1996). O razdelenii obshchestvennogo truda. Moskva [in Russian]

 18. Sotsiologiya prestupnosti: Sovremennye burzhuaznye teorii. (1972). Moskva [in Russian]

 19. Dobrenkov, V.I. (Ed.). (1994). Sovremennaya amerikanskaya sotsiologiya. Moskva [in Russian]

 20. Darendorf, R. (1993). Sovremennyi sotsialnyi konflikt. Inostrannaya literatura, 4 [in Russian]

 21. Ryabov, S.G. (1997). Legitimatsiia vlady yak sotsialno filosofska problema. Kyiv [in Ukrainian]

 22. Bluvshtein, Yu.D. (1970). Konflikt norm i protivopravnoe povedenie. Problemy sotsiologii prava, 1 [in Russian]

 23. Yakovlev, A.M. (1988). Sotsiologiya ekonomicheskoi prestupnosti. Moskva [in Russian]

 24. Kudryavtsev, V.N., Borodin, S.V., Nersesyants, V.S., Kudryavtsev, V.V. (Eds.). (1989). Sotsialnye otkloneniya. Moskva [in Russian]

Full text