Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Public society as an important factor of political and economic processes in Ukraine

368
1
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the problem of the formation of a public society as an important condition for the political and economic development of Ukraine. The definition of the notion of „public society” is given, and the own view7 point concerning this complicated pheniomenon is presented. The next au7 thor’s article will contain the analysis of the development of a public society in Ukraine for 2000–2006 which was executed with the use of sociological methods.

 1. Litvin, V. (2002). Grazhdanskoe obshchestvo: mify i realnost. Fakty i kommentarii [in Russian]

 2. Kuts, C. (2006). Pro vymiriuvannia stanu rozvytku hromadianskoho suspilstva. In V.P. Rubtsov, A.V. Shestakova,  V.O. Riabenko (Eds.), Kroky do hromadianskoho suspilstva. Postmaidanove hromadianske suspilstvo Ukrainy: uroky dlia krainy ta svitu (pp. 105-121). Kyiv: Ukrainska vsesvitnia kordynatsiina rada [in Ukrainian]

 3. Lubin, V.P. (2003). Diskussiya o grazhdanskom obshchestve v novoi Rossii. In T.N. Matsonashvili (Ed.), Aktualnye problemy Evropy. Grazhdanskoe obshchestvo v sovremennoi Evrope (pp. 125-154). Moskva [in Russian]

 4. Lyubin, V.P., Matsonashvili, T.N. Grazhdanskoe obshchestvo v Germanii: nauchnyi i politicheskii diskurs. In T.N. Matsonashvili (Ed.),  Aktualnye problemy Evropy. Grazhdanskoe obshchestvo v sovremennoi Evrope (pp. 22-95) [in Ukrainian]

 5. Shemshuchenko, Yu.S., Babkina, V.D., Horbatenka, V.P. (Eds.). (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

 6. Reznik, O. (2002). Osobystist i hromadianske suspilstvo: dosvid teoretychnoho osmyslennia. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 68-79 [in Ukrainian]

 7. Cvetkov, V.V., Kresina, I.O., Perehuda, Ye.V. (Ed.). (2004). Hromadianske suspilstvo i derzhava v Ukraini: problemy vzaiemodii. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 8. Korn, Dzh., Endryu, A. (2003). Grazhdanskoe obshchestvo i politicheskaya teorіya: Moskva: Ves Mir  [in Russian]

 9. Berchenko, G. (2006). Gromadyanske suspilstvo: kriterii ta suchasne stanovyshche v Ukrainy. In V.P. Rubtsov, A.V. Shestakova, V.O. Ryabenko (Eds.), Kroky do hromadianskoho suspilstva. Postmaidanove hromadyanske suspilstvo Ukrainy: uroky dlia krainy ta svitu (pp. 161-168). Kiyv: Ukrainska vsesvitnia kordynatsiina rada [in Ukrainian]

 10. Gelston, V.A. (2005). Hromadianske suspilstvo i mystetstvo obiednan. In O. Protsenko (Ed.), Demokratiia: Antolohiia (pp. 861-866). Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian]

 11. Zahorodnii, Yu. (2004). Doslidzhennia hromadianskoho suspilstva: model normatyvnykh dosiahnen. Politychnyi menedzhment, 3, 6, 10-19 [in Ukrainian]

 12. Lytvyn, V. (2002). Hromadianske suspilstvo: novi obrazy, stare bachennia. Den [in Ukrainian]

 13. Sorokin, P.A. (2005). Sotsiologiya revolyutsii. Moskva: Izdatelskii dom Territoriya budushchego, ROSSPEN [in Russian]

 14. Kresina, I. (2005). Do pytannia pro vyznachennia poniattia hromadianskoho suspilstva i ukrainskoi revoliutsii 2004 roku. Politychnyi menedzhment, 6, 15, 3-6 [in Ukrainian]

 15. Demokraticheskoe pravovoe gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo v stranakh Tsentralno-Vostochnoi Evropy. (2005). Moskva: Nauka [in Russian]

 16. Roshko, R. (2005). Grazhdanskoe obshchestvo: popytka istoriko-sotsiologicheskoi refleksii. Vostochnoevropeiskie issledovaniya: Mezhdunarodnyi zhurnal po sotsialnym i gumanitarnym naukam, 1, 57-66 [in Russian]

 17. Shevchenko, M.F. (Ed.). (2001). Tretii sektor v Ukraini: problemy stanovlennia. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 18. Kin, Dzh. (2000). Hromadianske suspilstvo. Stari obrazy, nove bachennia. Kyiv: KIS [in Ukrainian]

 19. Ryvkina, R.V. (2004). Sotsiologiya rossiiskikh reform: sotsialnye posledstviya ekonomicheskikh peremen. Moskva: Izdatelskii dom GU VShE [in Russian]

 20. Nechaev, D. (2002). FRG: printsipy sotrudnichestva gosudarstva s nepravitelstvennymi obedineniyami (90-e gody). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 12, 25-31 [in Russian]

 21. Popov, I. (Ed.). (2006). Uchast hromadian u pryiniatti derzhavnykh rishen. Partnerska vzaiemodiia vlady i hromadskykh instytutiv v Ukraini: zahalna metodolohiia zaprovadzhennia, mizhnarodnyi dosvid.  Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 22. Stepenenko, V. (2000). Sotsiolohichna kontseptsiia hromadianskoho suspilstva v postradianskomu konteksti. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 5-20 [in Ukrainian]

 23. Rubtsov, V.P. (2006). Vseukrainskyi maidan yak vikha u stanovlenni ukrainskoho hromadianskoho suspilstva. In V.P. Rubtsov, A.V. Shestakova, V.O. Riabenko (Eds.), Kroky do hromadianskoho suspilstva. Postmaidanove hromadianske suspilstvo Ukrainy: uroky dlia krainy ta svitu (pp. 72-102). Kyiv: Ukrainska vsesvitnia kordynatsiina rada [in Ukrainian]

 24. Silenko, A. (2004). Infokomunikatsiini tekhnolohii ta rozvytok hromadianskoho suspilstva. Politychnyi menedzhment, 5, 8, 40-55 [in Ukrainian]

 25. Zuev, A., Myasnikova, L. (2002). Onlainovye soobshchestva v novoi ekonomike. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnie otnosheniya, 11, 15-22 [in Russian]

 26. Kresina, I.O. (2004). Osoblyvosti stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini. In V.V. Tsvetkov, I.O. Kresina (Eds.), Hromadianske suspilstvo i derzhava v Ukraini: problemy vzaiemodii. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text