Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

To the question of formation and development of public relations in Ukraine

410
6
Article(UKR)(.pdf)

The article presents materials about the first steps of the formation of PR in Ukraine. This activity was started in 1989 by the South4West Center of Public Information in the Field of Nuclear Energy in Kharkiv. The main meth4 ods and results which were obtained by this organization during a few working years are presented.

 1. Zinchenko, A.G. (2005). Evolution and development: theoretical and methodological grounds. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5-6 (10-11), 164-168  [in Ukrainian]

 2. Zalygin, S. (1990). Povorot. In V sudbe prirody – nasha sudba (pp. 193-218). Moskva [in Russian]

 3. Sappa, N.N. (2003). Subiekty PR v OVS. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 345-347). Kharkiv [in Ukrainian]

 4. Sappa, M.M., Dubynskyi, V.H. (1990). Holovni napriamy diialnosti na Ukraini RTsHI – rehionalnoho tsentru hromadskoi informatsii z atomnoi enerhetyky. Odesa [in Ukrainian]

 5. Gushcin, V.A., Pakhomova, N.V., Sappa, N.N. Social-physhological analysis of the public attitude to radiation and other factors of risk. Transactions of American Nuclear Society, 67, 27-31

 6. Kizilov, A.I., Navrotskii, A.I., Sappa, N.N., Sokuryanskaya, L.G., Filinskaya, L.V. (1993). Gorodskoe naselenie Ukrainy ob ekologii i atomnykh stantsiyakh. Moskva [in Russian]

 7. Sappa, N.N., Mordovenko, D.N., Sappa, D.N. (1993). Atomnaya energetika glazami podrostkov. Socis – Sociological Studies, 6, 108-109 [in Russian]

 8. Sappa, N.N., Karasyuk, A.A. (1994). Soobshchestvo chernobylskikh samoselov (opyt sotsiologicheskogo analiza). Socis – Sociological Studies, 4, 107-109 [in Russian]

 9. Sappa, N.N. (1990). Problemy informirovaniya v usloviyakh aktivnogo nepriyatiya informatsii. In Nauka, obrazovanie, gumanizm (pp. 111-112). Kharkov [in Russian]

 10. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V., Likholet, T.V. (1992). Ekologicheskaya napryazhennost v regionakh ekspluatatsii AES: sotsialnye aspekty. Socis – Sociological Studies, 2, 94-96 [in Russian]

 11. Sappa, N.N., Mordovenko, D.N. (1993). Ekologicheskoe prosveshchenie v gorodakh-sputnikakh AES Ukrainy. Filosofskaya i sotsiologicheskaya mysl, 2, 46-56 [in Russian]

 12. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V. (1992). Osnovy organizatsionnoi struktury sistemy informirovaniya o deyatelnosti AES (sotsialnye aspekty). Kharkov: KhFTI [in Russian]

 13. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V. (1991). Sotsiologicheskii monitoring v sisteme slezheniya za deyatelnostyu AES. Kharkov [in Russian]

 14. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V. (1992). Ekologo-sotsiologicheskii monitoring zony raspolozheniya atomnoi stantsii. Kharkov: KhFTI [in Russian]

 15. Sappa, N.N., Likholet, T.V., Mileshkin, D.M., Mordovenko, D.N. (1993). Trevozhnost naseleniya neizmenna. Sovremennoe obshchestvo, 1, 126-130 [in Russian]

 16. Sappa, N. (1989). Zelenye nachinayut i…  Krasnoe znamya [in Russian]

 17. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V., Likholet, T.V. (1991). Dvizhenie zelenykh Ukrainy glazami ego aktivistov i vzglyad sotsiologa. Filosofskaya i sotsiologicheskaya mysl, 10, 18-24 [in Russian]

 18. Sappa, N.N. (1993). Ukrainian “Greens” and Nuclear Power. In Transactions of International Workshop on Nuclear Public Information in Practice PIME (pp. 189-198). Karlovy Vary.

 19. Sappa, M.M. (1995). Ekolohichnyi rukh: korotkyi narys istorii ta rozvytku. Politolohichni chytannia, 2, 140-150 [in Ukrainian]

 20. Sappa, N.N. (1999). Sotsialnyi dialog v ekologicheskom konflikte. Kharkov: Osnova [in Russian]

 21. Sappa, M.M. (1999). Yaderna enerhetyka yak predmet sotsioekolohichnoho dialohu.. Kharkov [in Russian]

 22. Poltorak, V.A. (2000). Sotsiologiya obshchestvennogo mneniya. Kiev-Dnepropetrovsk: Artpress [in Russian]

 23. Pocheptsov, G. (1998). Pablik releishnz, ili Kak upravlyat obshchestvennym mneniem. Moskva [in Russian]

 24. Khabinskii, M. (1990). Tsentr obshchestvennogo informirovaniya. Vechernii Kiev [in Russian]

Full text