Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Family children’s homes as an effective care for orphans and children out of parental care

300
2
Article(UKR)(.pdf)

The article seeks to generalize the experience to family children’s homes that are seen as a social institutions called to provide an effective care for orphans and children deprived of parental environment. The focus is put on the routine practices of family children’s homes, the most common problems they face and the needs of children in care. The development of social services providing support to family children’s homes is seen as a priority of the state policy in the field.

 1. Vlasova, O.I. (1993). Problemy profesiinoi pidhotovky vykhovateliv dytiachykh mistechok u spadshchyni Hermana Hmeinera. Kyiv [in Ukrainian]

 2. Lesgaft, P.F. (1991). Semeinoe vospitanie rebenka i ego znachenie. Moskva: Pedagogika [in Russian]

 3. Makarenko, A.S. (1958). Metodika organizatsii vospitatelnogo protsessa. Moskva: Izdatelstvo APN RSFSR [in Russian]

 4. Pestalotstsi, I.G. (1981). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moskva: Pedagogika [in Russian]

 5. Sukhomlinskii, V.A. (1985). Roditelskaya pedagogika. Novosibirsk [in Russian]

 6. Ushynskyi, K.D., Hubko, O.T. (1974). Pro simeine vykhovannia. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian]

 7. Drobot, L.S. (1997). Povernuty ditiam ridnyi dim. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 3-5). Kyiv: I3MN [in Ukrainian]

 8. Yeremenko, L.V. (1997). Vykhovuiemo berezhlyvykh. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 91-94). Kyiv: I3MN [in Ukrainian]

 9. Kuzmenko, L.V. (1997). Moralno-pravove vykhovannia u simi. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 57-62). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 10. Repa, N.O., Sliusarenko, V.H., Cheremisin, V.M. (1997). Shchob zhyly liudmy sered liudei. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 23-32). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 11. Sliusarenko, V.H., Lukashevych, M.P. (1994). Sotsialna adaptatsiia liudyny: sutnist, funktsii, protses. Sotsialna pedahohika i adaptyvnist osobystosti. Sumy [in Ukrainian]

 12. Smahina, L.M. (1997). Instrument dotorkannia do osobystosti – shcho tse take i yak nym korystuvatysia. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 5-13). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 13. Chechet, V.V. (1997). Chy vmiiemo my liubyty ditei i spilkuvatysia z nymy. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 33-48). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 14. Yakovenko, V.S. (1997). Stateve vykhovannia. In Problemy vykhovannia v dytiachykh budynkakh simeinoho typu (pp. 95-102). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 15. Chechet, V.V. (1992). Pedagogika dlya vsekh. Minsk [in Russian]

Full text