Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Management relations in the system of organizational interaction in the social management

356
1
Article(UKR)(.pdf)

From the positions of a sociological approach, the author analyzes the structure of managerial relations in the process of formation of the organizational interaction in the system of social management, considers the mechanisms of establishment of the managerial relations between subjects and objects of the management, and the influence of these relations on the formation of an efficient organizational interaction in the system of social management.

 1. Tulenkov, M.V. (2006). Orhanizatsiina vporiadkovanist system sotsialnoho upravlinnia. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian]

 2. Tulenkov, M.V. (2005). Orhanizatsiina vzaiemodiia v systemakh sotsialnoho upravlinnia. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian]

 3. Lapusta, M.G. (Ed.). (1996). Slovar-spravochnik menedzhera. Moskva: Infra-M [in Russian]

 4. Vvedenie v upravlenie. (2002). Moskva: ANSTMSU [in Russian]

 5. Galushka, I. (1985). Upravlenie ekonomikoi. Moskva: Progress [in Russian]

 6. Tsentralizm i samostoyatelnost: poiski resheniya. (1990). Moskva: Nauka [in Russian]

 7. Bulygin, Yu.E., Volkovskii, V.I. (2000). Osnovy teorii organizatsii sotsialnogo upravleniya. Moskva: CheRo [in Russian]

 8. Slepenkov, I.M., Averin, Yu.P. (1990). Osnovy teorii sotsialnogo upravleniya. Moskva: Vysshaya shkola [in Russian]

 9. Khan, S.M. (1982). Upravlencheskie otnosheniya sotsializma. Moskva: Nauka [in Russian]

 10. Rapoport, V.S., Dulkin, M.Z. (1986). Organizatsiya sistem upravleniya. Moskva: ANKh pri Sovete Ministrov SSSR [in Russian]

 11. Kibanov, A.Ya. (Ed.). (1998). Upravlenie personalom. Moskva: Infra-M [in Russian]

 12. Afanasev, V.G. (1977). Chelovek v upravlenii obshchestvom. Moskva: Politizdat [in Russian]

 13. Tolkovyi slovar po upravleniyu. (1994). Moskva: Alans [in Russian]

 14. Ivanova, V.N., Patrusheva, V.I. (Eds.). (2004). Teoriya upravleniya: sotsialno-tekhnologicheskii podkhod. Moskva: Munitsipalnyi mir [in Russian]

Full text