Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Contemporary business-communications in the socio-pragmatic aspect: empiric analysis

373
2
Article(UKR)(.pdf)

The socio-pragmatic aspects of business-communications in the business sphere in Ukraine are analyzed. The author considers that the social pragmatism embodies the post-soviet forms of models of the interpersonal relations in business-communications. On the base of the empiric data, the businesscommunications in the business sphere are represented as a three-level structure. The study of the social pragmatism spreads the possibilities of the analysis of communicative practices in business on different levels of business-communications. On the basis of results of the empiric study, the author concludes that the social pragmatism in various forms is present on all three levels of business-communications.

 1. Aleshina, I.V. (1996). Kulturnye tsennosti v povedenii potrebitelei globalnykh rynkov. Aktualnye problemy upravleniya, 1, 4-7 [in Russian]

 2. Mendelieva, O.V. (2004). Prahmatyzm yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti komunikatsii. Vestnik KhNU im. V.N. Karazina. Sotsiologicheskie issledovaniya sovremennogo obshchestva: metodologiya, teoriya, metody, 128-130 [in Ukrainian]

 3. Buko, S. (2006). Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost kak printsip tsennostno orientirovannogo menedzhmenta. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 149-158 [in Russian]

 4. Popova, I. (2004). Moralnoe opravdanie i normativnaya sostavlyayushchaya tenevykh praktik. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 30-50 [in Russian]

 5. Liasota, L. Sotsialni merezhi ta neformalni praktyky u politychnomu dyzaini postradianskykh suspilstv. URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcon-tent.php3?m=1&n=59&c=1312 [in Ukrainian]

 6. Zaslavskaya, T.I. (2006). Avangard rossiiskogo delovogo soobshchestva: gendernyi aspekt. Socis – Sociological Studies, 4, 27-37 [in Russian]

 7. Zaslavskaya, T.I. (2002). Sotsietalnaya transformatsiya rossiiskogo obshchestva. Deyatelnostno-strukturnaya kontseptsiya. Moskva: Delo [in Russian]

 8. Radaev, V.V. (2001). Deformalizatsiya pravil i ukhod ot nalogov v rossiiskoi khozyaistvennoi deyatelnosti. Voprosy ekonomiki, 6 [in Russian]

 9. Barsukova, S.Yu. (2004). Retsiproknye vzaimodeistviya. Sushchnost, funktsii, spetsifika. Socis – Sociological Studies, 9, 21-29 [in Russian]

 10. Durkheim, E. (1978). Pragmatists and the Question of Truth. In J.E.  Smith (Ed.), Purpose and Thought: the Meaning of Pragmatism (pp. 156-161). New  Haven: Yale University.

 11. Svezhentseva, Yu. (2006). Chto takoe partnerstvo i kak ego izmeryat: kontseptualnye i operatsionalnye aspekty sotsialnogo fenomena. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 133-148 [in Russian]

Full text