Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sociological tradition of the study of social problems of Ukrainian society’s military organization in the transient period

383
1
Article(UKR)(.pdf)

The author’s classification of social problems of Ukrainian society’s military organization in the transient period is presented, and the factors leading to their intensification are indicated. The author considers the priority directions of solving the mentioned social problems and proposes to study them on three levels: the organizational level, the level related to the human factor, and one involving the interaction of two previous levels.

  1. Bilyi, V.Ya., Sokhin, O.O., Vovkodav, M.M., Varus, V.I. (2000). Kontseptsiia profesiinoho zdorovia viiskovosluzhbovtsiv u Prohrami budivnytstva ta rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy. Nauka i oborona [in Ukrainian]

  2. Yezheiev, M., Levchenko, M. (2003). Analiz stanu komplektuvannia Zbroinykh Syl Ukrainy osobovym skladom u suchasnykh umovakh. Visnyk UADU, 2, 518-521 [in Ukrainian]

  3. Zatynaiko, O.I. (2003). Komplektuvannia Zbroinykh Syl Ukrainy za kontraktom – vazhlyvyi chynnyk yikh profesiinoho zrostannia. Nauka i oborona, 2, 3-7 [in Ukrainian]

Full text