Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Public opinion on organized crime in Ukraine and internationally

389
3
Article(UKR)(.pdf)

The article analyses some cross­national data on the organised crime collected from entrepreneurs, general population and experts in the field.

 1. Luneev, V.V. (2000). Geografiya organizovannoi prestupnosti i korruptsii v Rossii (1997-1999 gg.). Gosudarstvo i pravo, 11 [in Russian]

 2. Minaev, V.A. (1996). Organizovannaya prestupnost: problemy modelirovaniya. Problemy borby s organizovannoi prestupnostyu. Moskva [in Russian]

 3. Bova, A. (2002). Orhanizovana zlochynnist: osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia. Liudyna i polityka, 3 [in Ukrainian]

 4. Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries. Global Programme Againsttransnational Organized Crime. (2002). United Nation Office on Drugs and Crime.

 5. Dzhonson, S., Kaufmann, D., Makmillan, D., Vudruff, K. (2000). Pochemu predpriyatiya ukhodyat v ten? Vzyatki i tenevaya ekonomika v postkommunisticheskii period. Journal of Public Economics, 76 [in Russian]

 6. Porter, M.E., Schwab, K., Sala-I-Martin, X., LopezCarlos, A. (2004). Global Competitiveness Report 2004-2005. New York.

 7. Eurobarometer. Public opinion in the European Union. Report Number 58. (2003). Brussels.

 8. Analysis of Public Attitudes to Insecurity, Fear of Crime and Crime Prevention. Results of Eurobarometer 58.0 (2003). Brussels.

 9. Jarmysh, A.N. (2002). Normy i standarty povedenija uchastnikov OPG. In Pravovi problemi borotby zi zlochynnistiu. Kharkiv [in Ukrainian]

 10. Salamatov, Yu. (2001). Vlast i obshchestvo: vzaimootnoshenie mezhdu sotsialnymi institutami. In Rozvitok demokratіi v Ukraini: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kiev [in Russian]

 11. Voitenko, T.O. Honcharuk, O.S., Pryvalov, Yu.O. (2002). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: analiz sotsialnoho konstruiuvannia. Kyiv [in Ukrainian]

 12. Vorona, V., Shulha, M. (Eds.). (2004). Ukrainske suspilstvo 1994-2004. Monitorynh sotsialnykh zmin. Kyiv [in Ukrainian]

Full text