Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Informal component of the institution of property in Ukraine: historical and economic analysis

351
2
Article(UKR)(.pdf)

In the article are compared the evolution of the basic concepts of property in Western and Eastern Europe in terms of problems and prospects of creation in Ukraine of market economy and civil society. On the basis of the analysis of modern Ukrainian institutional environment the recommendations on ways to strengthen the social position of private property and its legal protection were developed.

 1. Belousenko, M.V. (2004). Ekonomicheskaya effektivnost sobstvennosti: teoreticheskii aspekt. Ekonomika promislovosti, 3 (25), 24-31 [in Russian]

 2. Kazakova, N. (1991). Vekhi. Intelligentsiya v Rossii: sb. st. 1909–1910. Moskva: Molodaya gvardiya [in Russian]

 3. Gorditsa, K.A. (2006). Pohliady na instytut vlasnosti ekonomistiv Ukrainy i Rosii na rubezhi XIX– XX st.st. In Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna (pp. 11-17). Donetsk: DonNTU [in Ukrainian]

 4. Gorkina, L.P. (1994). Narysy z istorii politychnoi ekonomii v Ukraini (ostannia tretyna XIX – persha tretyna XX st.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 5. Gritsenko, A.A. (Ed.). (2008). Institutsionalnaya arkhitektonika i dinamika ekonomicheskikh preobrazovanii. Kharkov: Fort [in Russian]

 6. Malyi, I.I. (2004). Instytutsionalni zminy systemy rozpodilu ekonomichnykh faktoriv u tranzytyvnii ekonomitsi. Ekon. teor. Economic theory, 1, 56-68 [in Ukrainian]

 7. Mandybura V.O. (2005). Normatyvno-pravova skladova instytutsiinoi arkhitektoniky derzhavnoi formy vlasnosti. Ekon. teor. Economic theory, 1, 67-80 [in Ukrainian]

 8. Privatizatsionnye protsessy v Ukraine. (1999). Kiev [in Russian]

 9. Reznik, V.S. (2007). Struktura ta nosii sotsialnoi lehitymnosti pryvatnoi vlasnosti na zemliu ta kapital v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 3 (20), 91-99 [in Ukrainian]

 10. Savchuk, V.S., Yakubenko, V. (2005). Bazysni ekonomichni instytuty i napriamy analizu yikh parnykh vzaiemozviazkiv. Ekon. teor. Economic theory, 2, 49-63 [in Ukrainian]

 11. Svod agrarnykh programm. Otchuzhdenie zemli, pozemelnoe ustroistvo, obshchina, pereselenie i rasselenie, arenda, krestyanskii bank, pozemelnyi nalog, usovershenstvovanie khozyaistva, gosudarstvennaya pomoshch, konechnye tseli, literatura. (1907).  Sankt Peterburg: Izdatelstvo L.A. Velikhova [in Russian]

 12. Ukrainske suspilstvo 1994–2001. (2001). Kyiv: MIA-Podiia [in Ukrainian]

 13. Yaremenko, O.L., Pankratova, O. (2007). Instytuty i ekonomichna svoboda hospodariuvalnykh subiektiv. Ekon. teor. Economic theory, 3, 56-71 [in Ukrainian]

Full text