Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Monitoring of law-enforcement activity – prospects of departmental sociology

409
3
Article(UKR)(.pdf)

In article the problems of law-enforcement bodies activities evaluation are analyzed, the role of sociological researches in this process is considered. The deformation of law-enforcement system expressed in the rush for escalating of indicators is analyzed. The results of researches on this problem are given, ways of their decision are analyzed. Authors consider the monitoring of law-enforcement activity as one of the main development prospect of the departmental sociology.

 1. Baranov, N.N., Kondratyuk, L.V. (1977). Metodika otsenki effektivnosti deyatelnosti sledstvennogo apparata. Vestnik VNII MVD SSSR, 44-46 [in Russian]

 2. Berekashvili, L.Sh. (1979). Ponyatie effektivnosti. Voprosy otsenki effektivnosti deyatelnosti organov vnutrennikh del. Moskva: Akademiya MVD SSSR [in Russian]

 3. Berekashvili, L.Sh. (1981). Problemy otsenki deyatelnosti organov vnutrennikh del. Moskva: Akademiya MVD SSSR [in Russian]

 4. Kudryavtsev, V.N. (1992). Sotsialnye deformatsii. Moskva [in Russian]

 5. Savin, M.Ya., Silaev, A.I. (1990). Effektivnost administrativno-pravovoi deyatelnosti organov vnutrennikh del v sfere okhrany obshchestvennogo poryadka i ee otsenka. Moskva: VNII MVD SSSR [in Russian]

 6. Bandurka, O.M. (1998). Upravlinnia v OVS Ukrainy. Kharkiv: Universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

 7. Bieliakov, K.I. (2004). Otsinka pravookhoronnoi diialnosti: teoriia i praktyka. Borotba z orh. zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), 10, 107 [in Ukrainian]

 8. Boiko, I.V. (2003). Osnovni kryterii otsinky diialnosti orhaniv i pidrozdiliv vnutrishnikh sprav Ukrainy. Pravova informatyka, 1, 9-22 [in Ukrainian]

 9. Boiko, I.V., Bryskovska, O.M., Ovechkina, L.M. (2002). Kryterii otsinky diialnosti militsioneriv patrulno-postovoi sluzhby militsii MVS Ukrainy. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Kuznichenko, S.O. (2002). Kryterii ta metody otsinky efektyvnosti derzhavnoho upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav. Pravo i bezpeka, 1, 68-70 [in Ukrainian]

 11. Zozulia, I. (2004). Problemy otsiniuvannia diialnosti poreformenoi systemy MVS Ukrainy. Yurydychna Ukraina, 12, 70-71 [in Ukrainian]

 12. Pasichnyk, V.L., Boiko, I.V. (1999). Vyznachennia kryteriiv otsinky diialnosti slidchykh i v tsilomu pidrozdiliv slidchykh za systemoiu vahomykh pokaznykiv. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2, 185-186 [in Ukrainian]

 13. Petrov, K.E., Samoilova, E.S. (2003). Metodika kompleksnoi otsenki effektivnosti raboty podrazdelenii organov vnutrennikh del. In Sbornik trudov Akademiya upravleniya MVD Rossii (pp. 197-202). Moskva [in Russian]

 14. Romaniuk, B.V. (2004). Kontseptualni pidkhody do pobudovy informatsiinoi struktury systemy pokaznykiv diialnosti militsii. Pravova informatyka, 2, 43-45 [in Ukrainian]

 15. Sapozhnik, M.Ya. (2003). K voprosu vybora pokazatelei deyatelnosti organov vnutrennikh del v borbe s prestupnostyu. Pravovaya informatika, 1, 48-50 [in Russian]

 16. Shostko, O.Iu. (2004). Orhanizovana zlochynnist v Ukraini: deiaki pytannia shchodo efektyvnosti borotby z neiu. In V.Ya. Tatsii (Ed.), Problemy zakonnosti: respublikanskyi mizhvidomchyi naukovyi zbirnyk (pp. 94-95). Kharkiv: Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy [in Ukrainian]

 17. Zakaliuk, A.P. (1999). Pro zaprovadzhennia v Ukraini kryminolohichnoi ekspertyzy. Pravo Ukrainy, 7, 104 [in Ukrainian]

 18. Holosnichenko, I.P., Tsyhanov, O.H. (2004). Metodychni rekomendatsii shchodo zastosuvannia derzhavnykh standartiv z pytan system upravlinnia yakistiu u MVS Ukrainy. Kyiv: DNDI MVS Ukrainy [in Ukrainian]

 19. Kobzin, D., Bielousov, Yu., Chernousov, A. ta in. (2007). Monitorynh systemy bezoplatnoi pravovoi dopomohy v Kharkivskii oblasti. Kyiv [in Ukrainian]

 20. Sviezhentseva, Yu.O., Serdiuk, O.O., Bielousov, Yu.L. ta in. (2007). Koruptsiia v diialnosti Derzhavnoi avtomobilnoi inspektsii. Kharkiv: KhISD [in Ukrainian]

 21. Serdiuk, O.O. (Ed.). (2008). Antykoruptsiinyi monitorynh diialnosti Derzhavnoi avtomobilnoi inspektsii: metodyka ta rezultaty. Kharkiv: KhISD [in Ukrainian]

 22. Rushchenko, I.P. (2001). Sotsiolohiia zlochynnosti. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionolnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

Full text