Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social interests in the dynamics of social space

270
3
Article(UKR)(.pdf)

Social interest is defined as a rational and value position of the subject (individual/ personality/group/community) concerning provision (preservation/renewal/ enhancement/development) of conditions and ways of its life and behavior in society. System of needs and interests of the subject is depicted in the form of “dynamic sphere”, rotating in the social space of its vital connections and interactions. Modern trends in the group-forming in the terms of socio-structural changes in Ukrainian society are analyzed.

 1. Tykhonovych, V.O. (1972). Motyvy trudovoi aktyvnosti osoby. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 2. Ivanov, V.N. (Ed.). (1987). Sotsialnaya sfera: sovershenstvovanie sotsialnykh otnoshenii. Moskva: Nauka [in Russian]

 3. Maklyak, N.N. (1986). Sotsialnye otnosheniya: struktura i formy proyavleniya. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 4. Toshchenko, Zh.T. (2009). Evolyutsiya teoreticheskoi sotsiologii v Rossii (1950–2000-e gody). Sotsiologicheskie issledovaniya, 7, 3-16 [in Russian]

 5. Shtompka, P. (2009). V fokuse vnimaniya povsednevnaya zhizn. Novyi povorot v sotsiologii. Sotsiologicheskie issledovaniya, 8, 3-13 [in Russian]

 6. Zborovskii, G.E. (2005). Sotsialnoe sravnenie kak povsednevnoe yavlenie i sotsiologicheskaya problema. Sotsiologicheskie issledovaniya, 12, 13-22 [in Russian]

 7. Naumova, N.F. (2006). Filosofiya i sotsiologiya lichnosti. Moskva: Kanon [in Russian]

 8. Zdravomyslov, A.G. (2008). Troistvennaya interpretatsiya kultury i granitsy sotsiologicheskogo znaniya. Sotsiologicheskie issledovaniya, 8, 3-17 [in Russian]

 9. Shchepanskii, Ya. (1969). Elementarnye ponyatiya sotsiologii. Moskva: Progress [in Russian]

 10. Shkaratan, O.I., Sergeev, N.V. (2000). Realnye gruppy: kontseptualizatsiya i empiricheskii raschet. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 5, 33-45 [in Russian]

 11. Golenkova, Z.T., Igitkhanyan, E.D. (2008). Sotsialnaya struktura obshchestva: v poiskakh adekvatnykh otvetov. Sotsiologicheskie issledovaniya, 7, 75-84 [in Russian]

Full text