Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальні інтереси в динаміці соціального простору

399
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Соціальний інтерес визначено як раціонально-ціннісну позицію суб’єкта (індивіда/ особистості/групи/спільності) щодо забезпечення (збереження/ відтворення/удосконалення/розвитку) умов і способів своєї життєдіяльності і поведінки в соціумі. Систему потреб і інтересів суб’єкта зображено у вигляді “динамічної кулі”, що обертається в соціальному просторі його життєвих зв’язків і взаємодій. Аналізуються сучасні тенденції групоутворення в умовах соціально-структурних змін в українському суспільстві.

Повний текст