Науковий журнал Український соціум

 • Рік заснування:2002 р.
 • Періодичність:4 рази на рік
 • Мова:українська, англійська
  (змішаними мовами)
 • Наклад:200 примірників
 • Головний редактор:кандидат соціологічних наук
  Балакірєва О. М.
 • Назва англійською:Ukrainian society
 • Транслітерована назва відповідно до ISSN:Ukraïnsʹkij socìum
 • Скорочена назва відповідно до ISSN:Ukr. socìum

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23518 – 13358 ПР від 08.08.2018 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643, журнал “Український соціум” включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з економічних і соціологічних наук, спеціальності - 051 (Економіка), 054 (Соціологія).

Цільова аудиторія

Науковці, спеціалісти у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук, працівники науково-дослідних установ, викладачі ВНЗ, аспіранти, студенти, соціальні та молодіжні працівники, народні депутати, державні службовці.

Редакційна політика

Редакційна політика наукового журналу “Український соціум” базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, високої вимогливості до якості наукових досліджень, обов’язкового рецензування статей, підтримки нового знання, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалу, відсутності зловживання службовим становищем членів редколегії, доступності та оперативності у спілкуванні з авторами, суворого дотримання авторських і суміжних прав і засудження плагіату, механізмі врегулювання конфліктних ситуацій та виправлення помилок. Редакційна колегія журналу “Український соціум” керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Детальніше зазначено у Положенні про етику наукових публікацій у науковому журналі “Український соціум”.

Проблематика журналу

Дослідження розвитку соціальних інститутів і соціальної структури, комплексний аналіз процесів трансформації усіх сфер суспільного життя, наукове вивчення взаємодії та взаємовпливу соціальних, економічних і політичних процесів, роль цінностей (у тому числі економічних, роботи, демократії), вивчення розвитку ринкових форм господарювання та конкуренції, розгляд актуальних аспектів інноваційного розвитку, моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів, рівня довіри суспільним інститутам, громадської та економічної активності.


Журнал “Український соціум” зареєстровано в таких вітчизняних і міжнародних базах даних: