Авторське право

Авторські права зберігаються за автором (з кожним автором укладається Ліцензійний договір). Авторам дозволено розміщувати свої остаточні PDF-файли, які надаються періодичним виданням, на особистих веб-сайтах або установи (організації), профілях, в архівах тощо.

Ліцензійний договір між установою-видавцем періодичного видання (ліцензіатом) та автором/авторами твору, поданого до опублікування у періодичному виданні (ліцензіаром/ліцензіарами), передбачає:

  • Надання ліцензіаром/ліцензіарами невиключної немайнової ліцензії ліцензіату на використання наукового твору шляхом опублікування його у періодичному виданні.
  • Право ліцензіата перекладати, переробляти, адаптувати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет; публікувати твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях, включати його як складову частину до збірників, баз даних, інформаційних систем тощо за погодженням з ліцензіаром/ліцензіарами.
  • Надання ліцензіаром/ліцензіарами права на розповсюдження твору як невід’ємної складової частини періодичного видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі періодичного видання.
  • Визначення терміну дії Ліцензійного договору, але не більше терміну чинності виключного майнового права на твір.

Обов’язковою частиною Ліцензійного договору є примірник твору, прийнятого до друку.

Зміни до умов використання твору оформлюються додатковою угодою до Ліцензійного договору на підставі чинного законодавства.