Засновники

Засновники журналу

Для забезпечення діяльності журналу “Український соціум” засновники роблять такі внески:

  1. Громадська організація “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” виділяє гроші на оплату праці головного редактора журналу, заступника головного редактора, редактора-перекладача англійської мови та технічного редактора, бере активну участь у підготовці матеріалів і фінансує видання журналу, зокрема, поліграфічні послуги та розповсюдження.
  2. Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” надає наукову підтримку журналу та здійснює його друк і розповсюдження.
  3. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України забезпечує наукову підтримку журналу.
  4. Громадська організація “Центр “Соціальний моніторинг” забезпечує фінансування поліграфічних послуг видання журналу та розповсюдження.

Засновники спільним рішенням (більшістю голосів зборів учасників):

  • затверджують (розформовують) склад редакційної колегії журналу;
  • призначають та звільняють з посади головного редактора журналу;
  • затверджують та перезатверджують Положення про періодичне видання “Український соціум”.

Вищим органом управління журналом є збори його засновників. Збори правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності журналу. Кожен засновник має у зборах один голос.

Збори є правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина засновників.