Видавці

Установа-видавець періодичного видання:

  • визначає кількісний і професійний склад редакції, з огляду на обсяг, періодичність, тематичне спрямування періодичного видання;
  • здійснює матеріально-технічне забезпечення редакції періодичного видання та виконання редакційно-виробничих процесів, у тому числі пов’язані з представленням у мережі Інтернет;
  • організовує проведення передплатної кампанії, роботу з реклами та розповсюдження періодичного видання;
  • розповсюдження періодичного видання здійснюється відповідно до чинного законодавства (у т.ч. обов’язкове розсилання періодичного видання відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 “Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів”).

Установа-видавець періодичного видання (в особі головного редактора періодичного видання, голови правління Громадської організації “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”) укладає з усіма авторами прийнятих до друку матеріалів Ліцензійний договір на використання твору та зберігає ці документи протягом існування видання.

Установа-видавець має виключні майнові права інтелектуальної власності.

Для фінансування підготовки, випуску та розповсюдження періодичного видання установа-видавець може залучати у встановленому законодавством порядку кошти фізичних осіб, державних, недержавних, міжнародних і зарубіжних організацій.