Редакція журналу

Редакція журналу “Український соціум” – підрозділ установи-видавця періодичного видання, який здійснює прийом, реєстрацію, організаційно і технічно підтримує процес рецензування, зберігає матеріали, що надходять до періодичного видання та відповідають вимогам правил для авторів, встановлених у виданні, рецензії (3 роки), виконує їх підготовку до верстки, контроль за проходженням на всіх етапах підготовки до випуску та якістю виконання й відповідності графіку виходу періодичного видання, інформаційно-технологічно супроводжує сайт видання, організовує обов’язкове розсилання журналів, у т.ч. електронної версії до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, реферативного журналу “Джерело”, авторських примірників тощо, зберігає згоди членів редколегії про участь у роботі редакційної колегії впродовж існування періодичного видання.

У своїй роботі редакція періодичного видання керується чинним законодавством, державними стандартами у видавничій галузі, нормативними документами щодо видавничої політики періодичного видання, затвердженими зборами засновників, рішеннями головного редактора і редакційної колегії періодичного видання.

Працівники редакції періодичного видання призначаються на посади та звільняються з посад за наказом директора установи-видавця за поданням головного редактора.

До складу редакції входять:

заступник головного редактораГородня Ганна Олександрівна,

редактор-перекладач англомовних текстівкандидат соціологічних наук, Павлова Дарина Михайлівна,

технічний редакторЧимбай Світлана Вікторівна.