Міжнародні та вітчизняні наукометричні бази даних

Розміщення журналу “Український соціум” в міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозитариях і пошукових системах

 • з січня 2018 р.
  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) – реферативна база з гуманітарних і соціальних наук. Публікації представлені як англійською, так і на ряді основних європейських мов. Реферативна база даних і цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою з публікації та відстеження робіт у соціальних і гуманітарних сферах. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким європейським вимогам до наукових публікацій. Включення видання в індекс ERIH PLUS дозволяє дослідникам усього світу користуватися науковими матеріалами, опублікованими в журналі, підвищує цитованість авторів журналу в наукових працях вчених різних країн.
 • Ulrich’s Periodicals Directory
  з листопада 2017 р.
  Ulrich’s Periodicals Directory – база даних надає детальну інформацію про серійні або періодичні видання, що виходять в усьому світі. Враховуються всі тематичні напрями та періодичні видання, як вільно поширювані, так і за передплатою, незалежно від регулярності їх виходу в світ
 • з березня 2016 р.
  Scientific Indexing Services (Наукові послуги індексування – SIS) – засновані відомими вченими. Група з 70 вчених з різних країн різних дисциплін запустила SIS з конкретною метою надання якісної інформації досліднику. SIS пропонує науковцям доступ до академічних баз даних. В основному це: індексування цитат, аналіз і підтримка баз цитування, що охоплюють тисячі академічних журналів, книг, допитів та будь-яких схвалених документів.
 • з листопада 2014 р.
  Index Copernicus – (Польща) – міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List), включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.
 • Google Scholar – профіль захоплює більше цитат до публікацій вченого, ніж Web of Science або Scopus, автоматично додає (і відстежує посилання) на нові опубліковані документи, краще відшукує цитати, що з’являються у неангломовних публікаціях, і показує h-індекс.
 • Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української науки») – створена фахівцями Національної бібліотеки України імені В. Вернадського та призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища. Система являє собою реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі; аналітична інформація для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності; національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab). Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar та бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.
 • «Джерело»
  «Джерело» – український реферативний журнал (Система реферування української наукової літератури). Мета створення Системи – досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності інформування суспільства про наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців.