Міжнародні та вітчизняні наукометричні бази даних

Розміщення журналу “Український соціум” у міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах

 • з лютого 2019 р.
  CrossRef – об’єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з наукових і професійних видавців по всьому світу.
  Журналу присвоєно індекс DOI https://doi.org/10.15407/socium
 • з квітня 2018 р.
  WorldCat – найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів щодо всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями понад 72 тис. бібліотек із 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.
 • з січня 2018 р.
  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) – реферативна база з гуманітарних і соціальних наук. Публікації представлені як англійською, так і на ряді основних європейських мов. Реферативна база даних і цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою з публікації та відстеження робіт у соціальних і гуманітарних сферах. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким європейським вимогам до наукових публікацій. Включення видання в індекс ERIH PLUS дозволяє дослідникам усього світу користуватися науковими матеріалами, опублікованими в журналі, підвищує цитованість авторів журналу в наукових працях вчених різних країн.
 • Ulrich’s Periodicals Directory
  з листопада 2017 р.
  Ulrich’s Periodicals Directory – база даних надає детальну інформацію про серійні або періодичні видання, що виходять в усьому світі. Враховуються всі тематичні напрями та періодичні видання, як вільно поширювані, так і за передплатою, незалежно від регулярності їх виходу в світ
 • з березня 2016 р.
  Scientific Indexing Services (Наукові послуги індексування – SIS) – засновані відомими вченими. Група з 70 вчених з різних країн різних дисциплін запустила SIS з конкретною метою надання якісної інформації досліднику. SIS пропонує науковцям доступ до академічних баз даних. В основному це: індексування цитат, аналіз і підтримка баз цитування, що охоплюють тисячі академічних журналів, книг, допитів та будь-яких схвалених документів.
 • з листопада 2014 р.
  Index Copernicus – (Польща) – міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List), включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.
 • з червня 2014 р.
  Google Scholar – профіль захоплює більше цитат до публікацій вченого, ніж Web of Science або Scopus, автоматично додає (і відстежує посилання) на нові опубліковані документи, краще відшукує цитати, що з’являються у неангломовних публікаціях, і показує h-індекс.
 • з травня 2002 р.
  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української науки») – створена фахівцями Національної бібліотеки України імені В. Вернадського та призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища. Система являє собою реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі; аналітична інформація для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності; національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab). Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar та бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.
 • «Джерело»
  «Джерело» – український реферативний журнал (Система реферування української наукової літератури). Мета створення Системи – досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності інформування суспільства про наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців.