Міжнародні та вітчизняні наукометричні бази даних

Розміщення журналу “Український соціум” у міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах

 • з липня 2022 р.
  DOAJ (Каталог журналів відкритого доступу) був запущений у 2003 році. Цей незалежний індекс рецензованих журналів відкритого доступу охоплює всі галузі науки. Для індексування приймаються журнали відкритого доступу з усіх країн і всіма мовами.
 • з липня 2020 р.
  Open Academic Journals Index (OAJI) - це повнотекстова база даних наукових журналів з відкритим доступом. Засновник - Міжнародний мережевий центр фундаментальних і прикладних досліджень (США).
 • з листопада 2019 р.
  Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations. OUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.
 • з лютого 2019 р.
  CrossRef – об’єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef охоплює понад 75 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з наукових і професійних видавців по всьому світу.
  Журналу присвоєно індекс DOI https://doi.org/10.15407/socium
 • з квітня 2018 р.
  WorldCat – найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів щодо всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями понад 72 тис. бібліотек із 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.
 • з січня 2018 р.
  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) – реферативна база з гуманітарних і соціальних наук. Публікації представлені як англійською, так і на ряді основних європейських мов. Реферативна база даних і цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою з публікації та відстеження робіт у соціальних і гуманітарних сферах. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким європейським вимогам до наукових публікацій. Включення видання в індекс ERIH PLUS дозволяє дослідникам усього світу користуватися науковими матеріалами, опублікованими в журналі, підвищує цитованість авторів журналу в наукових працях вчених різних країн.
 • Ulrich’s Periodicals Directory (ULRICHSWEB)
  з листопада 2017 р.
  Ulrich’s Periodicals Directory – база даних надає детальну інформацію про серійні або періодичні видання, що виходять в усьому світі. Враховуються всі тематичні напрями та періодичні видання, як вільно поширювані, так і за передплатою, незалежно від регулярності їх виходу в світ
 • з листопада 2014 р.
  Index Copernicus – (Польща) – міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List), включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.
 • з червня 2014 р.
  Google Scholar – профіль захоплює більше цитат до публікацій вченого, ніж Web of Science або Scopus, автоматично додає (і відстежує посилання) на нові опубліковані документи, краще відшукує цитати, що з’являються у неангломовних публікаціях, і показує h-індекс.
 • з травня 2012 р.
  Призначення: формування національних реферативних ресурсів; підготовка до друку галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело"; забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців; активізація входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій.
 • з травня 2002 р.
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського