Політика антиплагіату

Редакційна колегія наукового журналу “Український соціум” засуджує будь-які фальсифікацію та плагіат.

При рецензуванні статті рецензенти визначають рівень її унікальності. Вони можуть застосовувати програмне забезпечення (зокрема, Unicheck).

У разі виявлення плагіату стаття відхиляється (надсилається на доопрацювання, якщо не оформлено відповідно до вимог джерело або цитата).