Загальна інформація

Перший номер наукового журналу “Український соціум” вийшов у світ у квітні 2002 р. Задум  перших засновників журналу (зокрема, першого шеф-редактора О.О. Яременка, колишнього директора Українського інституту соціальних досліджень) виявився життєздатним! У “Зверненні до читача”, яким відкривався перший номер, співзасновники так обґрунтовували доцільність видання: “Складні і суперечливі процеси, що відбуваються у мінливому існуванні сучасного українського соціуму, …зумовлюють постійну і нагальну потребу в неупередженому, теоретично обґрунтованому аналізі. Об’єктивне дослідження реалій сьогодення вкрай необхідне для адекватного розуміння ситуації, що існує сьогодні в Україні, накреслення перспективних шляхів покращення життя суспільства у всіх його вимірах: економічному, політичному, духовному, організаційно-структурному”.

За час існування журналу відбувся ряд змін: у складі співзасновників, складі редакційної колегії, зовнішньому вигляді та графічному оформленні журналу. Проте принципи й ідеї, закладені ініціаторами створення журналу, в цілому залишаються незмінними: важливість і актуальність проблематики, наукова добросовісність, неупередженість, не кон’юнктурний розрахунок, а виваженість і принциповість оцінок і суджень з найактуальніших питань суспільного життя.

Засновники:

Видавці:

Тематичне спрямування наукового журналу “Український соціум” представлене такими рубриками:

 • Архетипи соціальних інститутів
 • Суспільні трансформації: міждисциплінарний аспект.
 • Соціологія.
 • Економіка.
 • Політика.
 • Регіональні акценти.
 • Соціальна політика.
 • Молодий науковець.
 • Моніторинг громадської думки.
 • Думка молоді: результати U-Report.
 • Погляд соціолога.
 • Наукове життя: події, факти, відгуки.

Термін подання статей до журналу:

 • до № 1 –  до 25 лютого (подання журналу до друку у квітні поточного року);
 • до № 2 –  до 25 травня (подання журналу до друку у липні поточного року);
 • до № 3 – до 25 серпня (подання журналу до друку у жовтні поточного року);
 • до № 4 – до 25 листопада (подання журналу до друку у січні наступного року).

Публікація  статей для авторів – без оплати.