Редколегія

Редакційна колегія журналу “Український соціум” (фахівці відповідної галузі), очолювана головним редактором, здійснює загальне наукове керівництво періодичного видання та ухвалює остаточне рішення щодо прийняття до опублікування чи відхилення поданих матеріалів.

Редакційна колегія і головний редактор періодичного видання несуть відповідальність за належний науковий рівень періодичного видання, якісне наповнення редакційного портфеля, дотримання графіка подання в опрацювання та вимог до оформлення.

Головний редактор

Заступник головного редактора

  • Gorodnia Ganna
    Заступник головного редактора
    завідувач редакційно-видавничого відділу
    ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка"
    вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Члени редколегії