Редколегія

Редакційна колегія журналу “Український соціум” (фахівці відповідної галузі), очолювана головним редактором, здійснює загальне наукове керівництво періодичного видання та ухвалює остаточне рішення щодо прийняття до опублікування чи відхилення поданих матеріалів.

Редакційна колегія і головний редактор періодичного видання несуть відповідальність за належний науковий рівень періодичного видання, якісне наповнення редакційного портфеля, дотримання графіка подання в опрацювання та вимог до оформлення.

Головний редактор

Члени редколегії