Попова Ольга Леонтіївна

Члени редколегії
доктор економічних наук
професор
головний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Економіка, екологія, сталий розвиток, аграрний і сільський розвиток.

Статті автора у журналі 1