Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Просторова несправедливість у формуванні територій землекористувань об’єднаних громад

183
13
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито несправедливості у формуванні територій об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у процесі реформи місцевого самоврядування, що проявляються у різновеликих, нерівномірних обсягах їх землекористувань і ресурсних основ у цілому для місцевого соціально-економічного розвитку. Методичний підхід, застосований структурами влади при визначенні спроможності об’єднаних громад при їх формуванні (щодо відповідності критеріям – площа території та чисельність населення), призвів до того, що у сільських районах з низькою щільністю населення довелося формувати великі за територією ОТГ, щоб досягти визначених параметрів за кількістю населення. Гіпотеза про те, що територіально великі ОТГ є спроможними, виявляється неоднозначною: з одного боку, території землеволодінь і землекористувань[1] – це ресурс для соціально-економічного розвитку громад, з іншого, – за великої території зростають витрати на надання населенню базових послуг у віддалених селах, адміністративні витрати тощо. Доведено, що великомасштабні сільські ОТГ мають стати об’єктами державної підтримки за типом “сільські території у несприятливих умовах” відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки. Обґрунтовано несправедливості централізації повноважень з розпорядження земельними ресурсами; земельна децентралізація як передача відповідних повноважень органам місцевого самоврядування ОТГ нарешті матиме завершення, згідно з Указом Президента України “Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин” від 15.10.2020 р. № 449, що сприятиме упорядкованості у цій сфері та наповненню місцевих бюджетів. Доцільно також у рамках ОТГ надати право внутрішнім громадам розпоряджатися земельними ресурсами своєї господарської території в інтересах цих громад. Розкрито дискримінаційні аспекти адміністративного переформатування 120 добровільно сформованих і функціонуючих ОТГ, згідно із затвердженими Урядом перспективними планами 2020 р.: через визнання їх недостатньо спроможними вони мають доєднати інші громади або об’єднатися (приєднатися) у більш масштабні ОТГ. [1] Термін “території землеволодінь і землекористувань” застосовується у Законі України “Про землеустрій” від 22.05.2003 р. № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text

  1. Soja, E.W. (2010). In Seeking Spatial Justice. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

  2. Libanova, E. (Ed.). (2012). Sustainable Human Development: Ensuring Justice: A National Report. Uman: Vizavi [in Ukrainian]

  3. Economic efficiency vs social justice: priorities of Ukraine’s development at the stage of overcoming the crisis: collect. monograph. (2019). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

  4. Kuibida, V.S., Nehoda, V.A., Tolkovanov, V.V. (2009). Regional development and spatial planning: the experience of Ukraine and other member states of the Council of Europe. Kyiv: Kramar [in Ukrainian]

  5. Guiding principles of the sustainable spatial development of the European continent. (2007). URL: https://rm.coe.int/168070018e [in Ukrainian]

  6. Monitoring of land relations in Ukraine: 2016–2017: statistical yearbook. (2018). Land Transparency. URL: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf [in Ukrainian]

  7. Melnychuk, A. (2020). Five years of forming a new basic level of ATA: successes and problems of reform in Ukraine: an analytical note. Kyiv: Analytical Center of the All-Ukrainian Association of United Territorial Communities. URL: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF.pdf [in Ukrainian]

Повний текст