Дембіцький Сергій Сергійович

Члени редколегії
доктор соціологічних наук
старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології
Інститут соціології НАН України
вул. Шовковична, 12, Київ, 01021, Україна

якість соціологічної інформації, дослідження змішаного типу (mixed methods research), розробка та валідизація соціологічних шкал та індексів, соціологічне вивчення індивідуального благополуччя (психологічний дистрес, соціальне самопочуття) та політичної свідомості (політична культура, геополітичні орієнтації)

Статті автора у журналі 11