Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Навчальні плани з емпіричної соціології: проблеми розробки та втілення

336
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано існуючий підхід до розробки навчальних планів з емпіричної соціології тазапропоновано альтернативний підхід.

Розглянуто перешкоди у викладанні емпіричної соціології, характерні для факультетів та кафедр соціології більшості ВУЗів України.

Представлено базовий проект навчального плану з емпіричної соціології.

 1. Злобина Е. Программа спецкурса “Социология личности” по специальностям: социология, социальная работа, социальная психология. Социология: теория, методы, маркетинг. 2000. № 4. С. 142–150.

 2. Поляруш Б., Ковалиско Н., Кульчицкий Б. Разработка магистерских программ по социологии и культурологии. Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 3. С. 151–170.

 3. Лавриненко Н. Программа курса лекций “Гендерные исследования в социологии”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 4. С. 169–179.

 4. Сусак В., Середа В. Программа курса лекций “Качественные методы социологических исследований”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 4. С. 180–186.

 5. Пачковский Ю. Программа выборочного магистерского курса “Социология малых групп”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 1. С. 172–179.

 6. Прибыткова И. Программа основного магистерского курса “Основы демографии”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 2. С. 183–194.

 7. Головко Б. Программа курса “Информационная социология”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 1. С. 152–166.

 8. Ковалиско Н. Программа основного магистерского курса “Методология социологических исследований”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 2. С. 184–190.

 9. Тихонов А. Программа курса “Методология и методы социологических исследований”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 3. С. 157–169.

 10. Иванкова-Стецюк О. Программа выборочного магистерского курса “Социология культуры”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 4. С. 207–214.

 11. Пачковский Ю. Программа выборочного магистерского курса “Социология труда и профессии”. Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 4. С. 179–188.

 12. Бабенко С. Сравнительный социологический анализ посткоммунистических трансформационных процессов (программа магистерского курса). Социология: теория, методы, маркетинг. 2007. № 4. С. 180–201.

 13. Нагорный Б. Социологические практикумы: пути усовершенствования учебного процесса. Социология: теория, методы, маркетинг. 2000. № 1. С. 202–203.

 14. Романова Н.Ф. Роль студентських служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі. Український соціум. 2004. № 1. С. 32–37.

 15. Некрасова О., Королько В. Паблик рилейшнз: проблемы образования (Международный опыт и украинские реалии). Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 2. С. 169–184.

 16. Сокурянська Л.Г. Студентство на шляху до іншого суспільства: ціннісний дискурс переходу. Український соціум. 2004. № 1. С. 48–55.

 17. Некрасова О. Профессия PR-советника: требования, условия и функции (методические вопросы). Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 2. С. 181–192.

 18. Юзва Л.Л. Дослідження “зразків свідомості” майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів. Український соціум. 2011. № 1. С. 55–76.

 19. Юзва Л.Л. “Чому українських ВНЗ немає у світових рейтингах?”: відповідь сучасного студента-випускника. Український соціум. 2012. № 4. С. 87–100.

 20. Совершенствование и развитие магистерских программ по специальности “Социология”: “круглый стол” САУ. Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 2. С. 209–214.

 21. Евтух В. Бакалаврские и магистерские программы по социологии (опыт Германии в контексте Болонского процесса). Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 4. С. 184–196.

 22. Навчальні дисципліни. URL: http://www.socd.univ.kiev.ua/uk/courses

 23. Moodle downloads. URL: https://download.moodle.org

 24. Дембицкий С. Исследования смешанного типа в социологии. Соціальні виміри суспільства. Вип. 2 (13). 2010. С. 128–139.

Повний текст