Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії COVID-19

817
103
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто головні тенденції в дослідженнях громадської думки та опитуваннях населення  під час пандемії COVID-19 в різних країнах світу. Виокремлено три напрями таких досліджень: 1) фіксація переживань респондентів, які вони пов’язують з коронавірусом і вимушеною ізоляцією; 2) вивчення динаміки станів; 3) відстеження негативної емоційної динаміки, що загрожує психічному здоров’ю. З’ясовано необхідність дослідження чинників, які справляють найбільший вплив на погіршання стану психічного здоров’я населення під час карантину. Проведено опитування серед користувачів соціальної мережі “Facebook”. Вибірка побудована з використанням таргетованої реклами серед головних демографічних груп (за статтю та віком) усіх обласних центрів України. Загальний розмір вибірки склав 6973 спостереження. Кількість жінок і чоловіків у вибірці склала, відповідно, 62% і 38%. Середній вік жінок – 43 роки, чоловіків – 41,5 року. За допомогою отриманих даних виявлено п’ять клю­чових стресорів, що зумовлюють рівень психологічного дистресу під час пандемії COVID-19: оцінка для себе імовірності захворіти на коронавірус, частота перевірки новин про коронавірус, частота захворювань за останні пів року, рівень напруженості відносин із співмешканцями та оцінка складності постійної ізоляції. Традиційною знахідкою у дос­лідженнях психологічного дистресу стала відмінність у його рівні між чоловіками та жін­ками. При цьому єдиним стресором, розподіл значень якого суттєво відрізняється у чоловіків і жінок, є частота захворювань за останні пів року. Побудовано регресійну модель, яка продемонструвала, що крім ключових стресорів, пояснювальний потенціал мають такі змінні, як оцінка для себе імовірності перенести зараження коронавірусом у тяжкій формі (дія стресора починається з рівня 50%), вікова група (від 60 років і старше) та відсутність хронічних захворювань. Сукупний пояснювальний потенціал моделі становить 27,6%. Підсу­мовано, що пандемія COVID-19 створила об’єктивні передумови для істотного погіршення психологічного самопочуття якщо не всього населення України, то принаймні окремих його груп. Як перспективний напрям подальших досліджень визначено рівень стресостійкості різних груп населення.

 1. COVID-19 Public Opinion Research. (2020). URL: https://wapor.org/resources/covid-19-public-opinion-research/

 2. The coronavirus: a vast scared majority around the world. (2020, March). URL: https://www.gallup-international.com/wp-content/uploads/2020/03/GIA_SnapPoll_2020_COVID_Tables_final.pdf

 3. What worries the world. (2020, April). URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-04/what-worries-the-world-april-2020-ipsos.pdf

 4. Coronavirus en Сhile. (2020). URL: https://drive.google.com/file/d/171buM4FyEeju4CGmzueSSMwq04EteXJ6/view

 5. Еncuesta on line de opinión pública a nivel nacional. (2020). URL: http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Covid-19%20Opini%C3%B3n%20P%C3%BAblica.pdf

 6. Kstat Report. (2020). URL: http://kstat.ezsurvey.kr:8888/pdfjs/web/viewer.html?file=kstat/%5bKstat_Report%5d_03.pdf [in Korean]

 7. Polimétrica Abril 2020. (2020). URL: https://drive.google.com/file/d/19CdYcrV1du25t9MXy0RFXgqkXYJWK9Sj/view

 8. Mannheimer Corona-Studie. (2020). URL: https://www.uni-mannheim.de/gip/corona-studie/

 9. Epidemic, prevention and control and changes in social mentality. Social Survey. URL: https://www.jiemian.com/article/3928348_foxit.html [in Chinese]

 10. COVID-19 and Canadians’ state of mind: worried, lonely, and expecting disruption for at least 2 to 3 months. (2020, March 25). URL: https://abacusdata.ca/coronavirus-covid19-abacus-data-mood-polling/

 11. COVID-19 Survey Summary: April 24, 2020. (2020). URL: https://www.langerresearch.com/wp-content/uploads/SEAN-COVID-19-Survey-Summary_4-24-20.pdf

 12. Understanding Coronavirus in America. (2020). URL: https://uasdata.usc.edu/index.php

 13. Societal response study in Ukraine. April 2020. Ipsos in Ukraine (2020, April). URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-04/ipsos_ukraine_societal_response_study_apr_2020.pdf

 14. Psychological and emotional health of Ukrainians under the quarantine. (2020, April 8). URL: http://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/psihoemocionalnoe_sostoyanie_ukraincev_na_karantine.html

 15. Aluoja, A., Shlik, J., Vasar, V., Luuk, K., Leinsalu, M. (1999). Development and psychometric properties of Emotinal State Questionnaire, a self-report questionnaire for depression and anxiety. Nordic Journal of Psychiatry, 53 (6), 443-449.

 16. Dembitskyi, S.S. (2018). Constructing and validating the SCL-9-NR sociological test. Sotsiologicheskiy Zhurnal – Sociological Journal, 3, 8-31 [in Russian]

 17. Stress in America 2019: Interactive Graphics. (2020). URL: https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2019/interactive-graphics

Повний текст