Prokopa Igor Vasylovych

Прокопа Ігор Васильович

Члени редколегії
доктор економічних наук
професор, член-кореспондент НААН України
головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

теоретичні та прикладні аспекти сільського розвитку, напрями і шляхи становлення політики сільського розвитку на базі громад в Україні; еволюція сімейного типу господарювання в сільському господарстві як складова сільського розвитку, інституціалізація особистих селянських господарств як суб’єктів аграрної і сільської економіки, диверсифікація діяльності і доходів сімейних фермерських господарств; якість життя на селі, проблеми підвищення доступності сільському населенню базових суспільних послуг та модернізації місцевої інфраструктури.

Статті автора у журналі 5