Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Оцінка інклюзивності сільських спільнот у складі територіальних громад: кейс Локачинської ТГ

122
16
Стаття(УКР)(.pdf)

За наслідками реформи децентралізації в Україні створено первинну ланку адміністративно-територіального устрою – територіальні громади (ТГ). До них увійшли і сільські поселення, зокрема й понад 25 і навіть по 50 сіл. Тепер перед територіальними громадами (ТГ) як адміністративними утвореннями постало завдання згуртуватись як співтовариства, що мають у своєму складі людські спільноти (сільські та міські), які повинні мати справедливий доступ до економічного, соціального і політичного розвитку. Метою статті є обґрунтування необхідності та засад інклюзивного розвитку територіальних громад, ідентифікація становища їх сільських спільнот на прикладі Локачинської ТГ та апробація підходів до оцінювання залученості сільських спільнот до функціонування громади. Використано такі методи дослідження: діалектичний і абстрактно-логічний (при аналізі загроз сільським спільнотам внаслідок їх включення у ТГ і обґрунтуванні засад їх інклюзивного розвитку), монографічний (для характеристики Локачинської ТГ), економіко-статистичний (при оцінюванні рівня інклюзивного розвитку). Доведено, що одним із завдань згуртування територіальних громад, особливо тих, до складу яких увійшло надто багато сільських населених пунктів, є забезпечення розвитку на засадах інклюзивності. Визначено інклюзивним такий розвиток територіальних громад і їх сільських спільнот, який спрямований на скорочення бідності, подолання економічного, соціального та політичного відчуження людей, що проживають у сільській місцевості, забезпечення їм можливості реального впливу на вирішення питань своєї життєдіяльності. Розкрито основні характеристики Локачинської ТГ і умови функціонування її сільських спільнот. На основі адаптації до рівня громади методики визначення інклюзивності сільського сектору суспільства оцінено залученість сільських спільнот Локачинської ТГ до економічної, соціальної та громадсько-політичної сфер її діяльності. Результати дослідження можуть бути використані при розробленні стратегій і планів розвитку територіальних громад, в яких повинні враховуватись специфіка кожної поселенської спільноти і визначатися шляхи подолання її еконо­мічного та/або соціального відторгнення.

  1. Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2016). Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and practice of reforming: monograph. Lviv: State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine”. URL: ird.gov.ua/irdp/p201605011.pdf [in Ukrainian]

  2. Zaiats, T.A. (2017). Transformation of rural settlement in Ukraine. Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. URL: https://idss.org.ua/monografii/2017_transform_silske_rozselenya.pdf] [in Ukrainian]

  3. Borodina, O.M. (2020). Inclusive rural development in Ukraine. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/330.pdf [in Ukrainian]

  4. Mohylova, M.M. (2019). Merger of territorial communities in Ukraine: perspectives and risks for rural development. Ekonomika APKThe Economy of Agro-Industrial Complex, 5, 68-76 [in Ukrainian]

  5. Tkachuk, A. (2021, September 19). Village and people. Today, the main resource of rural areas is cynically considered land, not people. Dzerkalo tyzhnia – ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/selo-i-ljudi-osnovnim-resursom-silskikh-teritorij-sohodni-tsinichno-vvazhajut-zemlju-a-ne-ljudej.html [in Ukrainian]

  6. Sachs, I. (2004). Inclusive development strategy in an era of globalization. Working Paper No. 35. Geneva: Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization, International Labour Office. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf

  7. Prospects for sustainable development of rural areas in 2021-2022. (2021). Ukrainian rural development network. URL: https://urdn.org/perspektyvy-staloho-rozvytku-silskykh-terytorii-2021-2022/?fbclid=IwAR0loMJ-shred7hDsbfn62_oOZEzAjuBv3mkR0odUkmAi7oyNxLFOuZBEhI [in Ukrainian]

  8. Lokachynska village territorial community. URL: https://lokachynska-gromada.gov.ua [in Ukrainian]

Повний текст