Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Забезпечення доступу членів особистих селянських господарств до соціального страхування: організаційно-економічний аспект

396
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито суспільну значущість залучення членів особистих селянських господарств (ОСГ)до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування та зміст необхідних для цього практичних заходів.

Показано, що дане завдання найдоцільніше розв’язуват ив контексті ширшої проблеми: створення сприятливих умов для добровільної трансформації ОСГ у сімейні фермерські господарства європейського зразка.

 1. Бондарчук К.П. Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні. Україна: аспекти праці. 2015. № 1. С. 28–33.

 2. Гнибіденко І.Ф., Руснак А.Д. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення. Економіка України. 2014. № 4. С. 83–93.

 3. Мальований М.І. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 136–142.

 4. Могильний О.М. Інституціоналізація зайнятості в особистих селянських господарствах: проблема невизначеності та шляхи її подолання. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4236 (дата звернення: 12.09.2016).

 5. Худолій О.В. Пенсійне страхування та перспективи його розвитку на селі. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/pensiyne-strahuvannya-ta-perspektivi-yogo-rozvitku-na-seli.html (дата звернення: 12.09.2016).

 6. Минфин прогнозирует выделение ПФ 154,6 млрд гривен в 2017. BIN.ua. URL: http://bin.ua/news/economics/economic/193652-minfin-prognoziruet-vydelenie-pf-1546-mlrd-griven.html (дата звернення: 02.09.2016).

 7. Глава Мінсоцполітики хоче, щоб селяни обов’язково платили ЄСВ. 7 днів info. URL: http://7dniv.info/economics/75363-glava-mnsocpoltiki-hoche-schob-seliani-oboviazkovo-platili-yesv.html (дата звернення: 11.05.2016).

 8. Про внесення змін до Закону України “Про особисте селянське господарство”: проектЗакону України. Урядовий кур’єр. 2009. 22 травня. С. 12.

 9. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001433 (дата звернення:02.09.2016).

 10. Прокопа І.В. Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки. Економіка АПК. 2013. № 10. С. 16–23.

 11. Plan finansowy KRUS na 2016 r. w układzie ustawy budżetowej na 2016 r. URL: www.krus.gov.pl/bip/finanse-i-majatek/2016-r/ (дата звернення: 02.09.2016).

 12. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników – wymiar składek, terminy ich opłacania. URL: www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/zasady-wymierzania-i-oplacania-skladek/ (дата звернення: 02.09.2016).

 13. Kto zaplaci najwiecej za ratowanie budzetu: http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/567814,duze-zdjecie,1,kto-zaplaci-najwiecej-za-ratowanie-budzetu.html (дата звернення: 19.10.2012 ).

 14. Ile nas kosztuje KRUS. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-nas-kosztuje-KRUS-2410011.html (дата звернення: 09.02. 2016)

 15. Prezes KRUS: rolnicze emerytury są dotowane także w innych krajach. http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26931&catid=104:ubezpieczenia-rolne&Itemid=110 (дата звернення: 09.09.2016).

Повний текст