Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інституційні аспекти залучення сільських спільнот до інклюзивного розвитку територіальних громад

42
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Післявоєнне відновлення України має включати не лише відбудову зруйнованих і пошкоджених під час бойових дій інфраструктури, матеріальних об’єктів виробничої та соціальної сфер, усі інші аспекти повернення населення до повноцінного життя в мирних умовах, але й удосконалення суспільних відносин, зокрема, взаємин між органами влади та самоврядування і населенням. У цьому контексті продовження реформи децентралізації повинно привести до завершення формування умов, за яких жителі усіх поселень, що входять до складу територіальних громад, могли впливати на вирішення питань їх життєдіяльності. Метою статті є висвітлення інституційних обмежень для інклюзивного розвитку сільських спільнот, пов’язаних з представництвом і реалізацією їхніх інтересів у територіальних громадах та обґрунтування пропозицій щодо їх подолання. Використано методи дослідження: логіко-історичний (при висвітленні контроверсійності процесу становлення інституту старост в Україні), діалектичний та абстрактно-логічний (при аналізі інституційних обмежень для реалізації інтересів сільських спільнот у складі територіальних громад і обґрунтуванні напряму їх подолання), монографічний (при аналізі складу старостинських округів). Розкрито прояви централізації функцій місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, наслідком чого стало звуження прав жителів сільських поселень, особливо малих і віддалених, на представництво і участь у вирішенні їх проблем; встановлено наявність старостинських округів з великою кількістю сіл і, відповідно, обмеженими умовами розвитку сільських спільнот. Висвітлено польський досвід організації інклюзивного місцевого самоврядування у низовій ланці адміністративно-територіального устрою та обґрунтовано доцільність його повнішого використання в Україні: центральне місце тут мало б належати наділенню старостинських округів, розукрупнених до рівня поселенських (зокрема, сільських) спільнот певними повноваженнями щодо розв’язання проблем їх життєдіяльності та правом використовувати для цього місцеві ресурси. Результати дослідження можуть бути використані при вдосконаленні реформи місцевого самоврядування у післявоєнний період.

  1. Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group “State Administration”. (2022, July). The National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War. URL: https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62dea15d096a8b75415efd70_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf [in Ukrainian]

  2. Tkachuk, A., Tretiak, Yu. (2022, June 10). Restoration of Ukraine. Regional aspect. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/internal/vidnovlennja-ukrajini-rehionalnij-aspekt.html [in Ukrainian]

  3. Bezhin, V. (2022, April 22). How the war will change regional politics in Ukraine: decentralization, communities, taxes, economy. AgroPolit.com. URL: https://agropolit.com/blog/503-yak-viyna-zminit-regionalnu-politiku-v-ukrayini-detsentralizatsiya-gromadi-podatki-ekonomika [in Ukrainian]

  4. Prodan, O. (2022, July 11). Restoration of Ukraine: what, how and why the central and municipal authorities should do. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/internal/vidnovlennja-ukrajini-shcho-jak-i-zadlja-choho-majut-zrobiti-tsentralna-ta-munitsipalna-vlada.html [in Ukrainian]

  5. Zhalilo, Ya. (2022, March 12). Self-organized communities reliably hold the rear. Ekonomichna Pravda – Epravda. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/12/683841/ [in Ukrainian]

  6. Borshchevskyi, V., Matvieiev, Ye., Kuropas, I., Mykyta, O. (2022, April 25). War. Communities. Decentralization. How to establish effective management of communities in modern geopolitical realities. Hromadskyi prostir. URL: https://www.prostir.ua/?news=vijna-hromady-detsentralizatsiya-yak-nalahodyty-efektyvne-upravlinnya-hromadamy-v-suchasnyh-heopolitychnyh-realiyah [in Ukrainian]

  7. Tkachuk, A. (2021, February 17). Once again about decentralization and starosty. The Civil Society Institute. URL: https://www.csi.org.ua/news/shhe-raz-pro-deczentralizacziyu-ta-starost/ [in Ukrainian]

  8. Starosta districts decided to … halve. (2021, October 28). Nikolaevskii vestnik. URL: https://mykolaiv.news/starostinski-okrygi-virishili-ypoloviniti/ [in Ukrainian]

  9. Act of March 8, 1990 on the commune self-government. Kancelaria Sejmu. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf [in Polish]

  10. The essential of a soltys. (2017, August 17). Witryna Wiejska. URL: https://witrynawiejska.org.pl/2017/08/17/niezbednik-soltysa/ [in Polish]

Повний текст