Afonin Eduard Andriyovych

Афонін Едуард Андрійович

Члени редколегії
доктор соціологічних наук
професор, Заслужений діяч науки і техніки України
професор кафедри публічної політики та політичної аналітики
Національна академія державного управління при Президентові України
вул. Антона Цедіка, 20, Київ, 03057, Україна

військово-соціальні дослідження, соціологія гендера, соціальна та вікова психологія, соціальна глобалістика, архетипіка публічного управління.

Статті автора у журналі 16

VI Теоретико-методологічний семінар, III Міжнародний конкурс молодих науковців “Архетипіка й державне управління: громадська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція”, 30 квітня 2015 р., м. Ужгород, Україна
193
Стаття(УКР)(.pdf)
Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортноорієнтованої економіки послуг
233
1
Стаття(УКР)(.pdf)