Стрельник Олена Олександрівна

Члени редколегії
доктор соціологічних наук
доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
проспект Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна

соціологія материнства, питання гендерної нерівності, сімейна та демографічна політика.

Статті автора у журналі 3