Mogilnyi Oleksii Mykolaiovych

Могильний Олексій Миколайович

Члени редколегії
доктор економічних наук
головний науковий співробітник
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національної академії аграрних наук України
вул. Героїв Оборони, 10, Київ, 03127, Україна

питання еволюції теорії та практики трансформаційної (перехідної) економічної політики, державне регулювання збалансованого сільського розвитку, гармонізація інтересів держави, бізнесу і структур громадянського суспільства у сфері трудового потенціалу, зайнятості та ринку праці сільської місцевості в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Статті автора у журналі 1