Borodina Olena Mykolaivna

Бородіна Олена Миколаївна

Головний редактор
доктор економічних наук
член-кореспондент НАН України, професор
завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Освіта:

У 1981 р. з відзнакою закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка і організація сільського господарства”.

У 1997–1998 р. пройшла підготовку в Інституті економічного розвитку Світового Банку за програмою “Проектний аналіз у сільському господарстві”.

2008–2009 рр. проходила підготовку в Університеті Вісконсин Медісон (США) за Програмою ім. Фулбрайта за напрямом “Сільський розвиток та економічний розвиток громад”.

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (диплом доктора наук ДД №004008 від 15.12.2004 р.). ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України. Дисертаційна робота “Людський капітал в аграрній сфері економіки України”;

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.22 – економіка, планування і організація управління сільським господарством. Диплом ЭК №028323 від 24.05.1989 р. Український науково-дослідний інститут економіки та організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера. Дисертаційна робота “Функції управління АПК районного рівня”.

Член-кореспондент НАН України зі спеціальності економіка сільського господарства (№ 861 від 4.02.2009 р.), Національна академія наук України;

Професор зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарствам (атестат 12 ПР № 007569 від 19.01.2012 р.), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту;

Старший науковий співробітник зі спеціальності економіка і планування, організація управління народним господарством та його галузями (сільське господарство) (атестат СН №000295 від 22.04.1993 р., протокол № 7), Інститут аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера.

Основна трудова діяльність:

З 2004 р. і дотепер – завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

1988–2003 рр. – заступник завідувача відділу економічної і соціальної політики ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України.

Науково-організаційна діяльність:

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Член Спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Член Наукової ради Національного фонду досліджень України з 2018 р.

Голова секції соціогуманітарних наук Наукової ради Національного фонду досліджень України 2018–2020 р.

Участь у роботі урядових дорадчих органів:

Член Робочої групи з питань сільського розвитку при Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020 р.

Член експертної групи Київської міської державної адміністрації “Розвиток міста та земельні відносини”, з 2019 р.

Член Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, секція “Аграрна економіка” (2019–2019 рр.).

Член робочої групи з розвитку сімейних фермерських господарств при Комітеті ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин (2016–2018 р.).

Член робочої групи з питань розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики (2016–2017 р.).

Участь у міжнародних громадських об’єднаннях:

Постійний представник Української національної партнерської організації (НПО) Національної академії наук України в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA, з 2020 р.).

Член координаційного комітету Механізму громадянського суспільства та корінних народів (CSІРM) у Комітеті ООН з глобальної продовольчої безпеки (CFS). Координатор підрегіону Східної Європи з 2019 р.

Контактна особа від України у Європейській мережі сільського розвитку (ERDN).

Участь в українських громадських об’єднаннях:

Голова координаційної ради Громадської спілки “Українська мережа сільського розвитку” з 2016 р.

Виконавчий директор Громадської організації “Платформа знань – Аграрний розвиток і сільські інновації” з 2020 р.

Член правління Всеукраїнської громадської організації “Спілка сприяння розвитку сільського туризму” з 2016 р.

Радник комітету сімейних ферм Асоціації фермерів та приватних землевласників України (з 2016 р.).

Участь у проєктах:

Керівник проєкту “Перспективи сталого розвитку сільських територій”, травень – жовтень 2020 р.

Експерт Міжнародного проєкту SKL “Підтримка децентралізації в Україні” та Асоціація об’єднаних територіальних громад, 2019–2020 р.

Керівник проєкту “Громадський моніторинг інституційної підтримки Програми Світового банку в Україні – прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”, 2019 р.

Керівник проєкту “Підтримка боротьби за землю в Україні”, 2019 р.

Короткостроковий консультант проєкту “Розвиток інституційного потенціалу асоціацій місцевого самоврядування та професійного потенціалу працівників”. Skat Consulting Ltd. / DESPRO project, 2016 р.

Розробка тренінгових програм та участь у підготовці Методичного посібника “Багатоаспектний туризм” у проєкті “Школа сільського підприємництва в Україні”, Polish Foundation of local democracy support – the regional office in Szczecin, 2016 р.

Керівник проєкту “Виклики та пріоритети залучення приватного сектору до розвитку агропродовольчих ланцюгів регіону Чорноморського економічного співробітництва”. ОЧЕС та Регіональне бюро ФАО для Європи та Центральної Азії, 2014 р.

Короткостроковий консультант проєкту “Опитування дрібних землевласників щодо їх ролі в регулюванні відносин оренди землі на місцевому рівні”. Chemonics International Inc. Проект USAID AgroInvest, 2013 р.

Керівник проєкту “Інтеграція дрібних фермерів у ланцюги доданої вартості в Україні”. Регіональне бюро ФАО для Європи та Центральної Азії, 2013 р.

Керівник проєкту “Застосування історичного підходу до аналізу ролі держави в управлінні розвитком сільського господарства та сільських територій: досвід України”. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Рим (FAO) 2008 р.

Нагороди та досягнення:

У 2016 р. нагороджено Грамотою Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України та з нагоди Дня працівника сільського господарства.

У 2017 р. нагороджено Подякою Президії НАН України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток наукових досліджень в інституті та з нагоди 20-річчя від дня заснування установи.

У 2017 р. нагороджено медаллю “Гордість ЖНАЕУ” з нагоди 95-ї річниці Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2018 р. нагороджено Пам’ятною відзнакою Президії НАН України на честь 100-річчя Національної академії наук України.

У 2021 р. нагороджено Почесною грамотою дирекції Національного фонду досліджень України за вагомий особистий внесок у розвиток системи грантового фінансування на конкурсній основі наукових досліджень українських учених.

Член редколегії наукових журналів “Економіка та прогнозування”, “Економіка України”, “Економічні та регіональні дослідження”/”Economic and Regional Studies”/”Studia Ekonomiczne i Regionalne” (Польща).

Політекономія аграрного і сільського розвитку; теоретико-методологічні засади формування локальних продовольчих систем; методологія і практика правозахисного підходу до формування земельної політики і захисту прав селян; розробка концептуальних засад забезпечення просторової справедливості у землекористуванні і землеволодінні; державне регулювання сільського розвитку на засадах інклюзивності; модернізація механізмів державної підтримки селянських фермерських господарств для продовольчої підтримки вразливих верств населення; розробка науково-прикладних підходів до формування  солідарної економіки сільського господарства.

Статті автора у журналі 7