Borodina Olena Mykolaivna

Бородіна Олена Миколаївна

Члени редколегії
доктор економічних наук
член-кореспондент НАН України, професор
завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

cекторальні аспекти удосконалення державного регулювання та системидержавної підтримки аграрного сектора економіки; формування та реалізація державної аграрноїполітики з урахуванням положень теорії людського капіталу; інституційні перетворення в аграрній економіці і політиці для гармонійного поєднання економічних, екологічних тасоціальних функцій сільського господарства і села; соціоекономічна модернізація аграрногорозвитку; методологічні засади політики сільського розвитку на базі громад, теорія капіталівгромад, формування довгострокових спроможностей громад самостійно справлятися змайбутніми викликами і можливостями для подолання бідності, а не більш комфортногоіснування в умовах бідності.

Статті автора у журналі 7