Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціоекономічні орієнтири у формуванні новітньої системи знань в агропродовольчій сфері України

315
Стаття(УКР)(.pdf)

Окреслено особливості сільськогосподарської освіти та науки в аграрній сфері економіки України, розкрито сутність міжнародних підходів до сучасної оцінки сільськогосподарських знань, науки і технологій.

З цих позицій обґрунтовано новітні орієнтири у формуванні вітчизняної системи знань для досягнення цілей сільського розвитку.

Повний текст