Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інклюзивний підхід до розвитку сільського туризму в Україні та Європі

332
13
Стаття(УКР)(.pdf)

У рамках статті здійснено аналіз проблем і перспектив сільського туризму в Україні та країнах Європи з позицій інклюзивного розвитку. Узагальнено досвід країн-членів ЄС щодо розвитку сільського туризму на засадах інклюзивності, виявлено формування тенденції до поступової трансформації сільського туризму в “туризм на сільських територіях” та її негативний вплив на розвиток сільських громад, а також істотне посилення дихотомії між сільським населенням, залученим в отримання засобів для існування від виробництва сільськогосподарської продукції, та рештою громадян, які використовують сільські принади та локальні ресурси для власного збагачення. Розкрито проблеми системного характеру, пов’язані з державним регулюванням функціонування сфери сільського туризму в Україні. Встановлено, що політика підтримки інклюзивного сільського туризму повинна стати обов’язковим елементом загальної економічної політики національного рівня; серед її ключових завдань мають бути: прийняття окремого законодавчого акта, орієнтованого на активізацію розвитку інклюзивного сільського туризму, координація діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і підприємницьких структур у цьому напрямі, формування необхідного інноваційного, інституційного та фінансового клімату тощо. Окреслено низку рекомендацій, спрямованих, зокрема, і на розвиток новітньої форми сільського туризму (community based tourism), яка є ефективною складовою економічного розвитку сільської громади на засадах інклюзивності.

  1. Sachs, I. (2004). Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Working Paper. No. 35. Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization. Geneva: International Labour Office. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf

  2. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas: resolution. Human Rights Council. (2018, September 28). URL: https://digitallibrary.un.org/record/1650694

  3. Frater, J. (1983). Farm tourism in England: Planning, funding, promotion and some lessons from Europe. Tourism Management, 4, 3, 167-179.

  4. Nilsson, P. (2002). Staying on farms: An ideological background. Annals of Tourism Research, 29, 1, 7-24.

  5. Busby, G., Rendle, S. (2000). The transition from tourism on farms to farm tourism. Tourism Management, 21, 8, 635-642.

  6. Jakovi, A.A. (2003). Rural tourism – A new trend in Europe. Summary of the first European congress on rural tourism, 22 de octubre, Espaca.

  7. Curatolo, M. (2017, May 2-7). Growth and Development of Entrepreneurial Tourism in remote rural areas: A critical Perspective. IUAES Conference in Ottawa. Proposal for the panel session on: Globalization of Tourism in Remote Areas. URL: https://www.academia.edu/33214218/FINAL_ARTCLE_ OTTAWA.docx

  8. Rutynskyi, M.I., Zinko, Yu.V. (2006). Rural tourism. Kyiv: Znannia. URL: https://studfile.net/preview/5265679/ [in Ukrainian]

  9. Zinko, Yu., Malska, M., Dubis, L., Vasyliev, V., Okolovych, I. (2019). Tourism clusters as one of the instruments of sustainable rural development in Ukraine. URL: https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/2019may/Klastery-turyzmu-yak-odyn-z-instrumentiv-staloho-silskoho-rozvytku-Ukrayiny [in Ukrainian]

  10. Community-based tourism: a tool for sustainable development. (2014). URL: https://www.sumak-travel.org/community-based-tourism-a-tool-for-sustainable-development/

Повний текст