Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Еволюція поглядів на ідеальне та матеріальне у теоріях економічного розвитку: міждисциплінарний підхід

314
Стаття(УКР)(.pdf)

На основі міждисциплінарного підходу досліджено еволюцію поглядів на рушійні сили економічного розвитку та роль індивіда в цьому процесі. В основу аналізу покладені історичні та сучасні теоретичні надбання філософської, соціологічної та економічної думки, що відображають характер змін у сприйнятті економічної реальності.

Повний текст