Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Public administration in the context of the decentralisation

430
2
Article(UKR)(.pdf)

The article highlights the importance of administrative decentralization as an important factor of stabilization of public administration in Ukraine. The author offers his vision of “the functions of public administration” as well as some conceptual approaches to the division between central authorities and local self-governments that are to be reconsidered in the context the public needs and general effectiveness of the administrative framework.

 1. Bytiak, Yu.P. (Ed.). (2000) Administratyvne pravo Ukrainy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]

 2. Atamanchuk, G.V. (1997). Teoriya gosudarstvennogo upravleniya. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian]

 3. Batanov, O. (1999). Kontseptualni zasady spivvidnoshennia funktsii terytorialnykh hromad z funktsiiamy mistsevykh orhaniv derzhavnoi vykonavchoi vlady. Pravo Ukrainy, 5, 25-29 [in Ukrainian]

 4. Vvedenie v teoriyu gosudarstvenno-pravovoi organizatsii sotsialnykh sistem. (1997). Keyv: Yurinkom [in Russian]

 5. Veselovskyi, S.H. (2000). Identyfikatsii hromadian Ukrainy yak chynnyk yii zovnishnopolitychnoho rozvytku. Kyiv [in Ukrainian]

 6. Voronov, M.P., Skrypnychuk, V.M. (2001). Detsentralizatsiia vlady yak osnova vzaiemovidnosyn derzhavnykh vykonavchykh orhaniv i mistsevoho samovriaduvannia. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 1, 34-44 [in Ukrainian]

 7. Garner, D. (1984). Velikobritaniya. Tsentralnoe i mestnoe upravlenie. Moskva: Progress [in Russian]

 8. Hontsiazh, Ya., Hnydiuk, N. (2001). Reforma systemy derzhavnoho upravlinnia: mozhlyvosti i zahroza dlia rozvytku hromadianskoho suspilstva. In Suspilni reformy ta stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini (pp. 14-21). Kyiv [in Ukrainian]

 9. Nyzhnyk, N.R. (Ed.). (2002). Derzhavne upravlinnia v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady. Kyiv: Vydavnytstvo UADU [in Ukrainian]

 10. Nyzhnyk, N.R. (Ed.). (1997). Derzhavne upravlinnia v Ukraini: tsentralizatsiia i detsentralizatsiia. Kyiv: Vydavnytstvo UADU pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian]

 11. King, P. (2000). Klassifitsirovanie federatsii. Polis, 5, 7-18 [in Russian]

 12. Kravchenko, V.V., Pittsyk, M.F. (2001). Konstytutsiini zasady mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Ararat–Tsentr [in Ukrainian]

 13. Nyzhnyk, N.R., Mashkov, O.A. (1998). Systemnyi pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia. Kyiv: Vydavnytstvo UADU [in Ukrainian]

 14. Offerdal, O. (1998). Politika i problemy organizatsionnogo dizaina v mestnom samoupravlenii. Polis, 1, 52-67 [in Russian]

 15. Peregudov, S.P. (1998). Noveishie tendentsii v izuchenii otnoshenii grazhdanskogo obshchestva i gosudarstva. Polis, 1, 137-148 [in Russian]

 16. Larssona, T., Nomdena, K., Petitvillia, F. (Ed.). (2003). Promizhnyi riven upravlinnia v yevropeiskykh derzhavakh: skladnist proty demokratii? Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian]

 17. Putin, V.V. (2002). Rossii nado byt silnoi i konkurentnosposobnoi: Rossiiskaya gazeta, 4-7 [in Russian]

 18. Ross, K. (1999). Federalizm i demokratiya v Rossii. Polis, 3, 30-51 [in Russian]

 19. Hontsiazh, Ya. (Ed.). (2001). Samovriaduvannia ta terytorialna orhanizatsiia vlady v Polshchi. Kyiv: Vydavnytstvo UADU [in Ukrainian]

 20. Serohina, S.H. (2001). Strukturni ta kompetentsiini problemy orhanizatsii mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 1, 106-118 [in Ukrainian]

 21. Syla detsentralizatsii. Ukraina, zvit z liudskoho rozvytku za 2003 rik. (2003). Kyiv: PROOON [in Ukrainian]

 22. Sovershenstvovanie apparata gosudarstvennogo upravleniya: Konstitutsionnyi aspekt. (1982). Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 23. Kharytonchuk, M.V. (2000). Zarubizhni kontseptsii i praktyka detsentralizatsii derzhavnoho upravlinnia. Kyiv [in Ukrainian]

 24. Eleizer, D.Dzh. (1995). Sravnitelnyi federalizm. Polis, 5, 106-115 [in Russian]

Full text