Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

External opportunities of preservation of potential of higher education of Ukraine in conditions of demographic transition and formation export-oriented service economy

303
1
Article(UKR)(.pdf)

Investigated the consequences of depopulation effect on domestic higher ed-ucation system. Asked to use the situation of the population explosion in develop-ing countries as an opportunity to maintain and develop the capacity of higher edu-cation and the formation of export-oriented service economy in Ukraine. Evaluatedthe possible consequences of the internationalization of higher education in theUkrainian perspective up to2025.

 1. Ukaz Prezydenta Ukrainy No. 128/2013 ‘Pro Nacionalnyj plan dij na 2013 rik shhodo vprovadzhennja Programy ekonomichnyh reform na 2010-2014 roky ‘Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava’. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013 [in Ukrainian]

 2. Stryha, M. (2013, April 19). Nad ch’ymy golovamy zanesen topor? Zerkalo nedely. Ukrayna, 15. URL: http://gazeta.zn.ua/science/nad-chimi-golovami-zanesen-topor-_.html [in Russian]

 3. Nykolaenko, S. (2013, April 26). Nedouchky. Zerkalo nedely. Ukrayna, 16. URL: http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/nedouchki-_.html [in Russian]

 4. Kvit, S. (2013). Zbilshennja pokaznyka kilkosti studentiv do odnogo vykladacha do 18. Personalnyj zhurnal Sergija Kvita. URL: http://kvit.ukma.kiev.ua/2013/04/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/ [in Ukrainian]

 5. Tumanov, O., Grynevych, L. (2013). U Fb: neobhidno zminyty spivvidnoshennja ’18 studentiv do 1 vykladacha’. UNN Ukrainski nacionalni novyny. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/ 1210948-l-grinevichu-fb-neobkhidno-zminiti-spivvidnoshennya-18-studentiv-do-1-vikladacha [in Ukrainian]

 6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

 7. Pyrozhkov, S.I. (2004). Demografichnyj faktor u globalnij strategii rozvytku Ukrainy. Demografija ta socialna ekonomika, 1-2, 5-20. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11854/01-Pirojkov.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

 8. Kuzyk, S.P., Shablij, O.I., Knysh, M. (2005). Ekonomichna i socialna geografija svitu: navch. posib. dlja studentiv geografichnyh specialnostej vyshhyh navchalnyh zakladiv. Lviv: Svit. URL: http://schoollib.com.ua/geografiya/1/18.html [in Ukrainian]

 9. Libanova, E.M. (2012). Kompleksnyj demografichnyj prognoz Ukrainy na period do 2050 r. Kyiv: Ukr. centrsoc. reform. URL: www.idss.org.ua/monografii/popforecast2012.zip [in Ukrainian]

 10. Afonin, E.A., Blagodeteleva-Vovk, S.L. (2012). Eksportnoorijentovana sfera poslug – novyj vektor ekonomichnogo zrostannja Ukrainy? Ukr. socìum – Ukrainian society, 4 (43), 141-160 [in Ukrainian]

 11. 2010 World population data sheet. (2010). Population Reference Bureau. Washington. URL: www.prb.com

 12. 2012 World population data sheet. (2012). Population Reference Bureau. Washington. URL: www.prb.com

 13. New patterns in student mobility in the southern Africa development community. (2012, February). UIS information bulletin, 7.

 14. Higher Education in West Africa and Central Africa: How to ensure the quality? UNESCO Office in Dakar. URL: http://www.unesco.org/new/en/dakar/about-this-office/single-view/news/higher_education_in_west_africa_and_central_africa_which_policies_for_which_effects

 15. OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing.

 16. Han, K., Teferra, D. Garmonizacija i tjuning: integracija vysshego obrazovanija v Afrike. International Higher Education the quarterly publication of cihe. URL: http://ihe.nkaoko.kz/archive/294/2502/

 17. Altbach, P.G. Globalization and the university: Realities in an unequal world. In J.J. Forest, P.G. Altbach (Eds.), International handbook of higher education (pp. 121-139). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

 18. Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/internationalstudent-flow-viz.aspx

 19. Williams, R., Marginson, S., Rassenfosse, G., Jensen, P. (2012, May). U21 Ranking of National Higher Education Systems. Melbourne: University of Melbourne.

 20. Inozemni studenty hlynuly v Ukrainu. (2011, March 16). Dzerkalo tyzhnja. Novyny. URL: http://dt.ua/SOCIETY/inozemni_studenti_hlinuli_v_ukrayinu.html [in Ukrainian]

 21. Inozemni studenty zalyshajut v Ukraini 4.3 miljarda na rik – Tabachnyk. (2013). Ukr. pravda. Ekon. pravda. URL: http://www.epravda.com.ua/news/2013/02/25/363068/ [in Ukrainian]

 22. Vyshha osvita v Ukraini – perspektyvy dlja inozemnyh studentiv. (2012). Vyshha osvita: Inform.-analit. portal pro vyshhu osvitu v Ukraini ta za kordonom. URL: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/2947-vysshee-obrazovanye-vukrayne-perspektyvy-dlja-ynostrannyh-studentov [in Ukrainian]

 23. Bocheva, G., Bondarenko, O., Holondovych, I. Inozemni studenty v Ukraini: osvita chy ekspluatacija? JevroOsvita. Centr mizhnarodnyh proektiv NDI prykladnyh informacijnyh tehnologij. URL: http://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1808 [in Ukrainian]

Full text