Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Legislative control over the transparency and openness of public management: necessity, state, problems, and perspectives

380
1
Article(UKR)(.pdf)

We clarify the necessity, task, content, and complexity of a legislative regulation of the transparency and openness of the activity of governmental and local authorities. The representation of these questions in the existing normative+legal acts is demostrated. The content of prepared, but not approved draft laws is analyzed. The necessity to improve the conceptual approach to the role and content of the relevant law of Ukraine, first of all at the point concerning the separation of the transparency and openness, is indicated, and the procedure aspects related to the expansion of the participation of citizens and their collective groups in the public administration are emphasized.

 1. Akt z pytan zahalnoho administratyvnoho prava Korolivstva Niderdandiv. (1994). Kyiv: Konsortsium Verkhovenstvo prava [in Ukrainian]

 2. Horbatenko, V.P. (1999). Modernizatsiia ukrainskoho suspilstva u konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh protsesiv. Kyiv [in Ukrainian]

 3. Tymoshchuk, V.P. (2003). Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy: Zarubizhnyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy. Kyiv: Fakt [in Ukrainian]

 4. Pyzina, G. (2005). Predely transparentnosti rossiiskoi vlasti. Vestnik RAGS, 6 (38), 18-21 [in Russian]

 5. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vidkrytist i prozorist diialnosti orhanu vykonavchoi vlady, orhanu mistsevoho samovriaduvannia vid 17.12.2004 r. 2265–IV. (2004). Kyiv [in Ukrainian]

 6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia oriientovnoho planu zakonoproektnoi roboty na 2006 rik vid 25.05.2006 r. 747. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 7. Zakon Ukrainy Pro informatsiiu vid 2.10.1992 r. 2657-XII. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 48 [in Ukrainian]

 8. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 6.07.2005 r. 2747-IV. (2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 35-36, 37 [in Ukrainian]

 9. Zakon Ukrainy vid Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrainy vid 23.06.2005 r. 2713-IV. (2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30 [in Ukrainian]

 10. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy nomer 2747-IV vid 6 lyp. 2005 r. (2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 35-36, 37 [in Ukrainian]

 11. Zakon Ukrainy Pro telekomunikatsii vid 18.11.2003 r. 1280-IV. (2004). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 12 [in Ukrainian]

 12. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro dodatkovi zakhody shchodo zabezpechennia realizatsii hromadianamy konstytutsiinoho prava na zvernennia vid 13.08.2002 r. nomer 700/2002. (2002). Ofitsiinyi visnyk, 33 [in Ukrainian]

 13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Prohramy zaprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu v orhanakh vykonavchoi vlady vid 11.05.2006 r. nomer 614. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 14. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy nadannia administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoi vlady vid 15.02.2006 r. nomer 90-r. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro prohnoz pokaznykiv zvedenoho biudzhetu Ukrainy za osnovnymy vydamy dokhodiv, vydatkiv i finansuvannia na 2008–2010 roky vid vid 25.09.2006 r. 1359. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 16. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi prohramy rozvytku osvity na 2006–2010 roky vid 12.07.2006 r. 396-r. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 17. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo realizatsii derzhavnoi rehuliatornoi polityky na 2006 rik. 13-r vid 18.01.2006 r. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 18. Rishennia vykonavchoho komitetu Zaporizkoi miskoi rady Pro zakhody shchodo zabezpechennia prozorosti i vidkrytosti mistsevoi vlady, vzaiemodii z politychnymy partiiamy, hromadskymy orhanizatsiiamy, zasobamy masovoi informatsii vid 28.11.2005 r. 410. (2005). Zaporizya [in Ukrainian]

 19. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Kontseptsiiu vdoskonalennia sudivnytstva dlia utverdzhennia spravedlyvoho sudu v Ukraini vidpovidno do yevropeiskykh standartiv vid 10.05.2006 r. 361/2006. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 20. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Kontseptsiiu podolannia koruptsii v Ukraini Na shliakhu do dobrochesnosti vid 11.09.2006 r. 742/2006. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 21. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Deiaki pytannia shchodo zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky vid 15.10.2004 r. 1378. (2004). Kyiv [in Ukrainian]

 22. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vidkrytist i prozorist diialnosti orhanu vykonavchoi vlady, orhanu mistsevoho samovriaduvannia. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 23. Hromadske obhovorennia proektu Zakonu Ukrainy Pro vidkrytist i prozorist orhanu vykonavchoi vlady, orhanu mistsevoho samovriaduvannia. (2004). Kyiv [in Ukrainian]

 24. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy Pro informatsiiu. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

Full text