Corporal punishments of children: an efficient mean of education or the violation of the rights of a child

415
1
Article(UKR)(.pdf)

On the basis of the public4opinion poll performed by the International women right4protecting center «la Strada–Ukraine», the author discusses the atti4 tude of Ukraine’s population to the application of corporal punishments to children and the degree of prevalence of this method of «education» and proposes a program of elucidative work among parents with the purpose to counteract the manifestations of violence and cruelty in families.

 1. Konventsiia OON pro prava dytyny. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 2. Zakon Ukrainy Pro okhoronu dytynstva. (2002). Kyiv [in Ukrainian]

 3. Zakon Ukrainy Pro poperedzhennia nasylstva v simi. (2002). Kyiv [in Ukrainian]

 4. Shymkene, Zh. (2001). Osoznannoe roditelstvo: opyt, problemy, perspektivy. Kyev: DKhF [in Russian]

 5. Zvit za pidsumkamy opytuvannia hromadskoi dumky naselennia Ukrainy. (2006). Kyiv: Ukrainskyi Instytut sotsialnykh doslidzhen im. O. Yaremenka [in Ukrainian]

 6. Zapobihty ta dopomohty. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 7. Sotsialnyi analiz osnovnykh chynnykiv torhivli liudmy: realna sytuatsiia ta shliakhy zapobihannia. (2003). Kyiv: Derzhavnyi Instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 8. Zhorstoke povodzhennia z ditmy v Ukraini. (2003). Kyiv: Derzhavnyi Instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 9. Prykhodko, O. (2004). Pokarannia za… pokarannia. Dzerkalo tyzhnia, 49, 4-10 [in Ukrainian]

 10. BBC. URL: news.bbc.co.uk

 11. Mekhanizmy vzaiemodii orhaniv derzhavnoi vlady ta neuriadovykh orhanizatsii u protydii zhorstokomu povodzhenniu z ditmy. (2005). Kyiv: Yuryskonsult [in Ukrainian]

 12. Simeinyi kodeks Ukrainy. (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 21-22, 135 [in Ukrainian]

 13. Zakharov, A. (1996). Kak predupredit otkloneniya v povedenii rebenka. Moskva [in Russian]

Full text