Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The state of the socio-economic development of Ukrainian villages and its influence on the state of families

427
5
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the problems of the socio4economic development of contemporary Ukrainian villages and to their influence on the functioning of rural families. In particular, it is emphasized that the profound economic crisis of the 1990s and the social losses accompanying the reformation of the agrarian sphere on the modern stage have conditioned such negative phe4 nomena as a low level of employment of the rural population, their poverty, the fracture of the social infrastructure of villages, the growing depopulation, and the rapid extinction of villages. Such a state of affairs leads to that the agriculture becomes a nonperspective sphere of activity for the rising gener4 ation, and a village itself becomes a nonprestige residence place.

 1. Kinska, K. (2005). 2006-y stane rokom ukrainskoho sela. Uriadovyi kurier [in Ukrainian]

 2. Halchynskyi, A.S., Heyets, V.M., etc. (2004). Stratehiia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2004–2015 rokiv Shliakhom yevropeiskoi intehratsii. Kyiv: IOTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

 3. Dmytruk, D.A., Yaremenko, O.O., Balakirieva, O.M., Bondar, T.V. (2004). Molod na porozi samostiinoho zhyttia. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 4. Silska molod Ukrainy: stan, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia: (2004). In Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2003 roku). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 5. Silska molod Ukrainy: stan, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. (2005).  In Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2004 roku). Kyiv: Hopak [in Ukrainian]

 6. Stan ta sotsialnyi zakhyst silskykh ditei. (2005). In Tematychna derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2004 roku. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 7. Pro sotsialno-ekonomichne stanovyshche Ukrainy. (2006). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

 8. Silskyi sektor Ukrainy na rubezhi tysiacholit. (2000). In Potentsial silskoho sektora. Kyiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 9. Statystychnyi biulleten za sichen 2006 roku. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Naselennia Ukrainy, 1994 rik. (1995). Kyiv: Minstat Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Sotsialno-ekonomichne stanovyshche silskykh naselenykh punktiv Ukrainy. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Pershyi Vseukrainskyi perepys naselennia: istorychni, metodolohichni, sotsialni, ekonomichni, etnichni aspekty. (2004). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy, Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Lisovyi, A.V. (2004). Demohrafichni problemy silskoho naselennia. In Ekonomichni ta sotsialni aspekty rozvytku APK i silskykh terytorii (p. 188). Kyiv: Obiednanyi instytut ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 14. Silskyi sektor Ukrainy na rubezhi tysiacholit. (2003). In Sotsialni resursy silskykh terytorii. Kyiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 15. Dopovid Pro vnutrishnie i zovnishnie stanovyshche Ukrainy u 2005 rotsi. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 16. Statystychnyi biuleten za 2005 rik. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 17. Silske hospodarstvo Ukrainy. (2005).  In Statystychnyi shchorichnyk za 2004 rik. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 18. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 19. Lytvyn, V.M. (Ed.). (2001). Ukraina: utverdzhennia nezalezhnoi derzhavy (1991–2001). Kyiv: Vydavnychyi dim Alternatyva [in Ukrainian]

 20. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

 21. Tkachenko, A.N., Alekseev, A.A., Ilarionov, V.V.(Eds.). (2004). Fenomen Ukrainy: reformy 1991–2004. Kiev [in Russian]

 22. Kosobokov, O. (2005). Ahrarnyi aspekt vstupu Ukrainy do SOT. Kyiv: Instytut svitovoi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 23. Statystychnyi biuleten za sichen 2006 roku. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 24. Rynok pratsi Ukrainy u 2004 rotsi. Kyiv: Derzhavnyi tsentr zainiatosti Ministerstvo pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy [in Ukrainian]

 25. Libanova, E.M. (Ed.). (2004). Liudskyi rozvytok v Ukraini: 2004 rik. In Shchorichna naukovo-analitychna dopovid (p. 266). Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 26. Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 27. Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2004 rotsi. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 28. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2003 rik. (2004). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 29. Sotsialno-demohrafichni kharakterystyky domohospodarstv Ukrainy u 2005 rotsi. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 30. Rohozhyn, O.H. (2004). Demohrafichni perspektyvy ukrainskoho sela: istorychni peredumovy, rehionalnyi analiz i modeliuvannia. Kyiv: Instytut problem natsionalnoi bezpeky [in Ukrainian]

 31. Rozdribna torhivlia Ukrainy u 2003 rotsi. (2004). Kyiv: Derzhkomstat [in Ukrainian]

 32. Dopovidi z okremykh pytan sotsialnoho ta ekonomichnoho stanovyshcha Ukrainy. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 33. Kasianenko, L. (2006). Chy buty selu bahatym? Uriadovyi kurier [in Ukrainian]

Full text