Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Approaches to forming of the national system of professiological researches

366
1
Article(UKR)(.pdf)

In the article some approaches to the description of problems of Professiologie researches nowadays are being examined. Some of their components such as profession, professional, labour, qualification, demand, suggestion, training of personnel, etc. are analyzed. The accent is made on the possibility of creation of some Professiologie approaches to the study of adaptation processes at the market of labour.

 1. Balakireva, E.V. Professiologicheskie osnovy innovatsionnogo proektirovaniya professionalnoi podgotovki pedagogov. URL: http://www.itportal.ru/zip-doc/520011595195 76053000000449962418-Z.zip [in Russian]

 2. Parsons, T. (1998). Sistema sovremennykh obshchestv. Moskva [in Russian]

 3. Filippov, A.F. (1998). Sovremennost i povsednevnaya ratsionalnost. Strategiya, 1, 40-41 [in Russian]

 4. Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. (2005). Kramatorsk [in Ukrainian]

 5. Zimmel, G. (1996). Izbrannoe. Sozertsanie zhizni. Moskva: Yurist [in Russian]

 6. Zagadka ukrainskoi dushi ili osobennosti mentaliteta ukraintsev. URL: http://www.management.Com.ua/notes/mental_2.html [in Russian]

 7. Shamotina, O.P. (2007). Fenomen professii kak aktualnaya sotsiologicheskaya problema sovremennogo obshchestva. In Trudy molodykh uchenykh i spetsialistov. Ufa [in Russian]

 8. Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy DK 003:2005 Klasyfikator profesii. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 9. Kravtsov, S.O. (2008). Prodavtsi osvitnikh posluh: pereoriientatsiia na rynkovi vidnosyny. Visnyk APSV, 5 (47), 13-18 [in Ukrainian]

 10. Ukraina gotovit yuristov i ekonomistov bolshe, chem vsya Evropa. URL: http://www.proua.com/news/2007/02/15/160932.html [in Russian]

 11. Administratyvni dani Derzhavnoi sluzhby zainiatosti Ukrainy. (2008). Kyiv [in Ukrainian]

 12. Obshchesoyuznyi klassifikator professii rabochikh, dolzhnostei sluzhashchikh i tarifnye razryady. (1987). Moskva [in Russian]

 13. Internatinal Standart Classification of Occupations. (1988). 1LO, Geneva.

 14. Veber, M. (1990). Izbrannye proizvedeniya. Moskva: Progress [in Russian]

 15. Radaev, V.V., Shkaratan, O.I. (1995). Sotsialnaya stratifikatsiya. Moskva: Nauka [in Russian]

 16. Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. (2005). In Profesii robitnykiv. Kramatorsk [in Ukrainian]

 17. Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. (2005). In Profesii kerivnykiv, profesionaliv, fakhivtsiv ta tekhnichnykh sluzhbovtsiv. Kramatorsk [in Ukrainian]

 18. Lenin, V.I. Velikii pochin. Polnoe Sobranie Sochinenii, 39, 15 [in Russian]

 19. Eliseeva, I.I. (Ed.). (1997). Sotsialnaya statistika. Moskva: Finansy i statistika [in Russian]

Full text