Analysis of factors that lead to the first attempt of injection drug use

174
3
Article(UKR)(.pdf)

The article is based on results of sociological research, which was aimed to study the process of involvement into injecting drug use. Analysis of the data obtained allowed revealing the key factors that contributed to the involvement to injecting drug use, analyzing provocative motives to start the drug use, and to determine the age features of involvemnet etc.

  1. Otsinka chyselnosti hrup vysokoho ryzyku infikuvannia VIL v Ukraini stanom na 2009 rik. (2010). Kyiv: MBF Mizhnarodnyi Alians z VIL/SNID v Ukraini [in Ukrainian]

  2. Ukrainska baza medyko-statystychnoi informatsii. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html [in Ukrainian]

  3. VIL-infektsiia v Ukraini. (2010). TsSES MOZ Ukrainy, 33, 5-8 [in Ukrainian]

  4. Stan ta struktura zlochynnosti v Ukraini (2010 – I pivrichchia). Ofitsiinyi sait Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy. URL: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/Doctemplates/@img/common/uk/publish/article/374130 [in Ukrainian]

  5. Pohorila, N., Taran, Yu., Kolodii, I., Diieva, T. (2010). Monitorynh povedinky ta poshyrenist VIL-infektsii sered spozhyvachiv iniektsiinykh narkotykiv. Kyiv: MBF Mizhnarodnyi Alians z VIL/SNID v Ukraini [in Ukrainian]

  6. Balakirieva, O.M., Grund, Zh.-P. (Eds.). (2006). Chynnyky vplyvu ta poperedzhennia pochatku vzhyvannia moloddiu narkotykiv iniektsiinym shliakhom. Kyiv: Verso-04 [in Ukrainian]

  7. Amadzhdin, L., Zvershkhovska, I., Ziabrev, L. ta in. (2004). Ohliad roboty zi spozhyvachamy iniektsiinykh narkotykiv v Ukraini v konteksti roboty z epidemiieiu VIL/SNID. Predstavnytstvo Dytiachoho fondu OON (IuNISEF) v Ukraini, Obiednana prohrama OON SNID (IuNEIDS) v Ukraini, Tsentr sotsialnykh ekspertyz instytutu sotsiolohii NAN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian]

Full text