Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Regional component of modern development of food industry of Ukraine

247
3
Article(UKR)(.pdf)

Methodological approaches to the assessment of the food industry at the mezolevel were deepened. The author’s method for determining the level of specialization of regions was justified and approved. The grouping of regions by the coefficient of the regional advance was carried out.

 1. Anderson, V.M. (2003). Heomenedzhment i heomarketynh yak instrumenty zaprovadzhennia rehionalnoho rozvytku v umovakh rynkovykh peretvoren v Ukraini. In Ukraina v suchasnomu sviti: konferentsiia vypusknykiv prohram naukovoho stazhuvannia u SShA (pp. 336-348). Kyiv: Stylos [in Ukrainian]

 2. Anderson, V.M. Rehionalna konkurentsiia yak faktor sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. URL: http://kennan.kiev.ua/kkp/content/conf06/papers/Anderson.html [in Ukrainian]

 3. Deineko, L.V. (2000). Ekonomichni problemy rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy ta yii rehioniv 2000 roku. Kyiv. URL: http://disser.com.ua/contents/34494.html [in Ukrainian]

 4. Deineko, L.V. (1999). Rozvytok kharchovoi promyslovosti Ukrainy v umovakh rynkovykh peretvoren: problemy teorii i praktyky. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 5. Nasinnyk, Z.O. (Ed.). (2000). Mizhnarodna statystyka. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian]

 6. Melnyk, A.F. (2003). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku rehionu: transformatsiini protsesy ta yikh instytutsiine zabezpechennia. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian]

 7. Promyslovist Chernihivshchyny u 1995-2008 rokakh. (2009). Chernihiv [in Ukrainian]

 8. Rehiony Ukrainy 2009. (2009). Kyiv: Derzhkomstat [in Ukrainian]

 9. Symonenko, V.K. (1996). Rehionalna polityka: systemnyi pidkhid. Ekonomika Ukrainy, 6, 31-37 [in Ukrainian]

 10. Sychevskyi, M.P. (2005). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Prokhorov, A.M. (Ed.). (1987). Sovetskii entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Sovetskaya Entsiklopediya [in Russian]

 12. Bondur, S.I. (Ed.). (1999). Strukturna transformatsiia ekonomiky ta rynok pratsi Ukrainy: tendentsii, sotsialni naslidky, perspektyvy. Kyiv [in Ukrainian]

 13. Feshchenko, O.L. (2003). Metodolohiia ta metody otsinky efektyvnosti strukturnykh zrushen. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 11 (30), 18-23 [in Ukrainian]

Full text