Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Регіональна компонента сучасного розвитку харчової промисловості України

293
Стаття(УКР)(.pdf)

Поглиблено методичні підходи до оцінки розвитку харчової галузі на мезорівні. Обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення рівня спеціалізації регіонів. Здійснено групування регіонів за коефіцієнтом регіонального випередження.

Повний текст