Determination of peculiarities of mobility according to economic activity and by economic sectors and their association with incomes of employees

68
Article(UKR)(.pdf)

An interaction between employment pattern changes and salaries bybranches and sectors of theeconomy is considered in the article.

Features of thisinteraction in the labor market of Ukraine is specified.

 1. Tіlіkіna, N.V. (2008). Konceptual’nі pіdhodi do doslіdzhennja mobіl’nostі robochoі sili. Aktual’nі problemi ekonomіki, 11, 185-193 [in Ukrainian]

 2. Bliznjuk, V.V. Osoblivostі trudovoі mobіl’nostі ukraіns’kogo rinku pracі. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/vsunu/2011_16/Blizni.pdf [in Ukrainian]

 3. Zhalіlo, Ja.A. (2010). Sistemnі vadi rinku pracі ta prіoriteti jogo reformuvannja. Kyiv: NІSD [in Ukrainian]

 4. Smal’, V.V. (2010). Іndustrіal’nі ta postіndustrіal’nі zmіni v strukturі zajnjatostі naselennja Ukraіni. Chasopis socіal’no-ekonomіchnoі geografіі, 8 (1), 53-58 [in Ukrainian]

 5. Tkachenko, L.G. (2008). Konkurentnі mezhі zrostannja zarobіtnoі plati v Ukraіnі. Demography and social economy, 2 (10), 115-124 [in Ukrainian]

 6. Piwulіna, O.M. (2007). Diferencіacіja naselennja za rіvnem dohodu ta efektivnіst’ іnstitucіjnoі organіzacіі mehanіzmіv jogo pererozpodіlu v Ukraіnі. Strategіchnі prіorytety, 2(3), 93-102 [in Ukrainian]

 7. Zarobіtna plata v Ukraіnі: na shljahu do ekonomіchnogo zrostannja і dobrobutu. (2010). Nacіonal’na bezpeka і oborona, 7 [in Ukrainian]

 8. Handrіh, L., Burakovs’kiy, І., Betlіj, O. (Eds.). Reforma rinku pracі ta ekonomіchne zrostannja v Ukraіnі: mekhanіzmy vzaemozv’jazku ta ekonomіchna polіtika. URL: http://www.ier.com.ua/files/Books/ 14_Labour_market/14_book_2004_Labour%20Market_ukr.pdf [in Ukrainian]

 9. Ekonomіchna aktivnіst’ naselennja Ukraіni 2011: stat. zb. (2012). Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny. Kyiv [in Ukrainian]

 10. Za danimi derzhavnoі sluzhbi statistiki Ukraіni: еkspres-vypusk №09/3-29/55 vіd 17.02.12. URL: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

 11. Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny. URL: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

 12. Іvawenko, O. Zajnjatіst’ u privatnomu sektorі viwa, anіzh u derzhavnomu. URL: http://2008.dif.org.ua/ua/comment/ ifvjierjvoero [in Ukrainian]

 13. Pracja Ukraіni 2011. (2012). Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny. Kyiv [in Ukrainian]

 14. 28% zarplatnі v Ukraіnі viplachuet’sja neofіcіjno – doslіdniki GfK Ukraine. URL: http://www.gfk.ua/public_relations/press/ press_articles/010208/index.ua.html [in Ukrainian]

 15. Balakireva, O.M. (Ed.). (2011). Determіnanti socіal’no-ekonomіchnoі nerіvnostі v suchasnіj Ukraіnі. Kyiv: Іn-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukraіni [in Ukrainian]

Full text