Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Визначення особливостей мобільності за видами економічної діяльності та секторами економіки і їх зв’язок з рівнем доходів працівників

334
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглядається зв’язок змін у структурі зайнятості із рівнями заробітної плати за видами економічної діяльності та секторами економіки і визначаються особливості їх взаємозв’язку, притаманні ринку праці України.

 1. Tіlіkіna, N.V. (2008). Konceptual’nі pіdhodi do doslіdzhennja mobіl’nostі robochoі sili. Aktual’nі problemi ekonomіki, 11, 185-193 [in Ukrainian]

 2. Bliznjuk, V.V. Osoblivostі trudovoі mobіl’nostі ukraіns’kogo rinku pracі. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/vsunu/2011_16/Blizni.pdf [in Ukrainian]

 3. Zhalіlo, Ja.A. (2010). Sistemnі vadi rinku pracі ta prіoriteti jogo reformuvannja. Kyiv: NІSD [in Ukrainian]

 4. Smal’, V.V. (2010). Іndustrіal’nі ta postіndustrіal’nі zmіni v strukturі zajnjatostі naselennja Ukraіni. Chasopis socіal’no-ekonomіchnoі geografіі, 8 (1), 53-58 [in Ukrainian]

 5. Tkachenko, L.G. (2008). Konkurentnі mezhі zrostannja zarobіtnoі plati v Ukraіnі. Demography and social economy, 2 (10), 115-124 [in Ukrainian]

 6. Piwulіna, O.M. (2007). Diferencіacіja naselennja za rіvnem dohodu ta efektivnіst’ іnstitucіjnoі organіzacіі mehanіzmіv jogo pererozpodіlu v Ukraіnі. Strategіchnі prіorytety, 2(3), 93-102 [in Ukrainian]

 7. Zarobіtna plata v Ukraіnі: na shljahu do ekonomіchnogo zrostannja і dobrobutu. (2010). Nacіonal’na bezpeka і oborona, 7 [in Ukrainian]

 8. Handrіh, L., Burakovs’kiy, І., Betlіj, O. (Eds.). Reforma rinku pracі ta ekonomіchne zrostannja v Ukraіnі: mekhanіzmy vzaemozv’jazku ta ekonomіchna polіtika. URL: http://www.ier.com.ua/files/Books/ 14_Labour_market/14_book_2004_Labour%20Market_ukr.pdf [in Ukrainian]

 9. Ekonomіchna aktivnіst’ naselennja Ukraіni 2011: stat. zb. (2012). Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny. Kyiv [in Ukrainian]

 10. Za danimi derzhavnoі sluzhbi statistiki Ukraіni: еkspres-vypusk №09/3-29/55 vіd 17.02.12. URL: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

 11. Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny. URL: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

 12. Іvawenko, O. Zajnjatіst’ u privatnomu sektorі viwa, anіzh u derzhavnomu. URL: http://2008.dif.org.ua/ua/comment/ ifvjierjvoero [in Ukrainian]

 13. Pracja Ukraіni 2011. (2012). Derzhavna sluzhba statistyky Ukraіny. Kyiv [in Ukrainian]

 14. 28% zarplatnі v Ukraіnі viplachuet’sja neofіcіjno – doslіdniki GfK Ukraine. URL: http://www.gfk.ua/public_relations/press/ press_articles/010208/index.ua.html [in Ukrainian]

 15. Balakireva, O.M. (Ed.). (2011). Determіnanti socіal’no-ekonomіchnoі nerіvnostі v suchasnіj Ukraіnі. Kyiv: Іn-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukraіni [in Ukrainian]

Повний текст