Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Industrial complex in the system of macroeconomic processes and transformation of Ukrainian labor market

396
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the peculiarities and consequences of of reforming of socio-economic system of Ukraine, the impact of industrial complex on the course of transformational processes and grounds the necessity and direction of modernization of the economy, the principal of which is determined transition to an innovative model of development and socialization of the labor market.

  1. Ekonomichna aktyvnist naselennja Ukrainy 2010. (2011). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Semykina, M.V. (Ed.). (2012). Innovacijna pracja: diagnostyka problem, vazheli aktyvizacii. Cherkasy: MAKLAUT [in Ukrainian]

  3. Libanova, E.M. (2012). Socialni problemy modernizacii ukrainskoi ekonomiky. Demografija ta socialna ekonomika – Demography and social economy, 1 (17), 5-22 [in Ukrainian]

  4. Onikijenko, V.V. (2011). Promyslovyj kompleks Ukrainy: makroekonomichna ocinka. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1 (36), 113-126 [in Ukrainian]

  5. Onikienko, V.V. (2008). Obshshaja otvetstvennost’ biznesa i gosudarstva za jeffektivnoe razvitie promyshlennogo potenciala Ukrainy kak vazhnejshee uslovie rosta blagosostojanija nacii. In Problema efektivnogo vikoristannja ta profesijno-tehnichnoi pidgotovky kadriv promislovogo sektoru ekonomiki Ukraini: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 46-60). Kyiv: RVPS Ukraini NAN Ukraini [in Russian]

  6. Kolot, A.M. (2010). Socializacija vidnosyn u sferi praci v konteksti stijkogo rozvytku. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

  7. Osaulenko, O.G. (2011). Statystychnyj shhorichnyk Ukrainy za 2010 rik. Kyiv: TOV Avgust Trejd [in Ukrainian]

  8. URL: http://news.online.ua/206858 [in Ukrainian]

Full text